Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa
  5. Prawa specjalne

Prawa specjalne

W Elaboro Online System istnieje grupa praw o specjalnym znaczeniu:

aktywny”  prawo pozwalające na zalogowanie się do systemu

p_magazyn”  prawo pozwalące na zmianę magazynu

„p_typy_userow” prawo pozwalące na edycję praw grup użytkowników

„p_edycja_userzy” prawo pozwalące na edycję praw użytkownika

maska_typu_na_menu”  pozwala ograniczyć wygląd całego Modułowego Menu wraz z zawartością poszczególnych Modułów (Sprzedaż, Zakup, …) do funkcjonalności wykorzystywanych przez dany typ użytkowników.

więcej:

Istnieje także duża grupa praw opisanych jako  „Tymczasowe prawo” te prawa nie powinno sie konfigurować za pomocą typu użytkownika.  Nalezy tam ustawić opcję „Prawo usera” (kropka po środku) aby użytkownik miał możliwość samemu zmiany tego ustawienia w normalnej pracy z programem.

Część praw ma opis  „niebezpieczne” lub „bardzo niebezpieczne„, prawa te mogą naruszać istniejący porządek prawny w polsce (np powodować luki w numercaji), lub włączać opcje mogące uniemożliwić wpisanie dokumentów lub istotnie zmienić pracę programu, prosimy przed zaznaczeniem tym praw o dokładne przeczytanie opisu.

prawa:   p_magazyn, p_typy_userow, p_edycja_userzy dla typu admin zawsze są włączone