Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Struktura Magazynu
  6. Dodanie nowego towaru

Dodanie nowego towaru

Dodawanie nowego indeksu w magazynie może odbywać się na wiele, różnych sposobów.

1. Dodanie nowego indeksu za pomocą przycisku „Dodaj nowy towar” z Menu Magazyn.

Wybieramy utworzoną wcześniej Kategorię, Grupę oraz Podgrupę (z tego poziomu możemy również stworzyć nową lokalizację towaru – przycisk „plus” po prawej stronie listy rozwijanej), w której miałby znajdowad się nowy towar, a następnie opisujemy odpowiednio indeks produktu oraz jego cechy.

2. Dodawanie nowego indeksu z poziomu przeglądania Zawartości Magazynu

Za pomocą lewego menu wskazujemy miejsce, w którym chcemy stworzyd nowy indeks, następnie naciskamy przycisk (Dodaj nowy towar) z paska szybkiej nawigacji na górze ekranu i przechodzimy do punktu 1., w którym opisujemy już sam indeks.

3. Dodawanie nowego indeksu z poziomu tworzenia Struktury Towarów

Dodawanie nowego indeksu jest również możliwe w momencie tworzenia struktury towarów w kolejności: Kategoria – Grupa – Podgrupa – Indeks