Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa
  5. Użytkownicy problemy
  6. Dodałem użytkownika i nie mogę się zalogować

Dodałem użytkownika i nie mogę się zalogować

Prawdopodobnie problem leży po stronie edycji praw użytkownika:

menu->konfiguracja->edytuj użytkownika

jest wyłaczone prawo aktywny, aby można było się zalogować trzeba je włączyć

są wprowadzone ograniczenia dotyczące adresu IP ( domyślne IP dolne 0.0.0.0 , domyślne IP górne 255.255.255.255)

godzin pracy, aby można było się logować bez ograniczeń trzeba włączyć checkboxa obok godzin pracy:

należy bardzo uważać z edycją pola typ, gdyż jeśli wybrany typ ma ustawione prawo aktywny na N, wszystcy użytkownicy w tej grupie (typie) nie będą mogli się zalogować