Logos Online System

  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Banki
  5. export wyciągów do systemu bankowego

export wyciągów do systemu bankowego

1) przygotowujemy „wsad” do wysłania dla dostawców poprzez moduł banki ( działa tylko pod windowsem )

2) po przygotowaniu zamieniamy dokumenty z tymczasowych na „do zaksięgowania”

3) poprzez

menu -> kasa -> bank -> historia wyciągi bankowe -> wybór banku

wybieramy jakikolwiek dzień po lewej, 

i w zakładce do zaksięgowania 

na dole będzie klawisz:

„generuj plik do systemu bankowego”

za pomoca którego można wygenereować plik który można wczytać do systemu bankowego.