Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Banki
  5. export wyciągów do systemu bankowego

export wyciągów do systemu bankowego

1) przygotowujemy „wsad” do wysłania dla dostawców poprzez moduł banki ( działa tylko pod windowsem )

2) po przygotowaniu zamieniamy dokumenty z tymczasowych na „do zaksięgowania”

3) poprzez

menu -> kasa -> bank -> historia wyciągi bankowe -> wybór banku

wybieramy jakikolwiek dzień po lewej, 

i w zakładce do zaksięgowania 

na dole będzie klawisz:

„generuj plik do systemu bankowego”

za pomoca którego można wygenereować plik który można wczytać do systemu bankowego.