Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Rejestracja
  5. Wersja PICO
  6. Punkt sprzedaży

Punkt sprzedaży

Punkt sprzedaży posiada:

– osobnę numerację dokumentów ( faktury, pz, wz it )

– osobny magazyn ( ceny, ilości )

– osobną listę dostawców i odbiorców

punkty sprzedaży to np. osobne oddziały w różnych miastach