Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Problemy i pytania
  6. Towar jest na stanie, a nie widac go w zawartości magazynu

Towar jest na stanie, a nie widac go w zawartości magazynu

winny jest przełącznik w filtrze wyświetlania pozycji magazynowych:

( aby pokazać filtr w zupełnie pustym magazynie, należy kliknąć słowo magazyn na niebieskim tle po lewej stronie ekranu )

Wyświetl tylko artykuły poniżej wartości minimalne

Jeśli nie można zmienić tych przełączników ( zmianiamy je, a po odswieżeniu nie widac zmian ) winne tego zachowania są ustawione „na sztywno” prawa typuusera. Ustawione są  na: tak lub nie , a w tym wypadku powinn być ustawione na zero

prawa tymczasowe ( te prawa w typie usera powinny być ustawione na „0” )

ttylkodostepne

tcalytowar

tponmin

tproducent

tgrupy

tkategorie

tppokazid

twszystkiemag

więcej o prawach typu 

po ustawieniu powyższych praw w typie użytkownika na zero, będzie można zmieniać przełącznikiem w zawarości magazynu filtr, co pozwoli zobaczyć zawartość magazynu

reasumując:

nie widać magazynu, bo filtr jest źle ustawiony

nie można zmienić filtru bo są źle ustawione prawa typu.

aby rozwiązać w/w sytuację należy:

1) ustawić prawa typu na zero ( prawa są wymienione wyżej )

2) wejść do filtra i zmienić sposób wyświetlania zawartości magazynu ( jeśli nie można wejść do filtra należy kliknąć „magazyn” na niebieskim tle z lewej )