Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa
  5. Prawa użytkowników, podstawowe informacje

Prawa użytkowników, podstawowe informacje

Podstawowe informacje dotyczące praw użytkowników

Prawo grupy (typu użytkownika)  jest ważniejsze od indywidualnego prawa użytkownika  (w ten sposób można szybko dawać/zmieniać prawa większej ilości użytkownikom bądź danym grupom).

prawa grupy  (typu użytkownika) ustala się w:

Menu -> Konfiguracja -> Typy uzytkownikow

Prawa dodają się dynamicznie to znaczy, że w nowym programie
wchodząc do danej opcji, tych praw nie ma (i opcja nie zadziała), dopiero po wejściu do opcji dane prawa się pojawią i dopiero wtedy można je (prawa) zmienić.
działa to tak: ( na przykładzie )

1) w edycji użytkowników w sekcji korekty nie ma prawa „dodaj korektę”

2) wchodząc do modułu korekt zakupu, faktycznie nie może dodać zamówienia nowej korekty

3) „w tle” te prawo doda się do systemu  i odświeżając prawa użytkownika, w sekcji korekty pojawi się nowe prawo „dodaj korektę” i po zaznaczeniu tego prawa użytkownik będzie miał już dostęp do tworzenia korekt.

uwaga! co najmniej jeden z użytkowników powinien mieć typ admin. więcej :