Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa
  5. Użytkownicy problemy
  6. Edycja świeci na czerwono, nie ma indeksu w płacach

Edycja świeci na czerwono, nie ma indeksu w płacach

świeci mi się na czerwono: Użytkowanik nie ma indeksu w płacach, musze tam coś wpisać?

tylko wtedy gdy będzie korzystać z naszego systemu kadry i płace