Logos Online System

  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Księga Handlowa (pełna księgowość)
  5. Księgowanie Kosztów – zakupu

Księgowanie Kosztów – zakupu

Każde przyjęcie faktury zakupowej wiąże się z wystawieniem 3 dokumentów:

1) dokumentu finansowego FZ

2) dokumentu magazynowego PZ

3) dokumentu Kasowego KW