Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Dokumenty Przychodu
  6. Realizacja Przychodu Zewnętrznego PZ w Fakturę Zakupu FZ

Realizacja Przychodu Zewnętrznego PZ w Fakturę Zakupu FZ

Elaboro Online System umozliwia przyjęcie towaru od dostawcy z dokumentu WZ za pomoca dokumentu magazynowego Przychód zewnętrzny – PZ. A  następnie zamianę w dokumentów PZ na Fakturę Zakupu – FZ.

Procedura wygląda następująco:

W pierwszej kolejności należy utowrzyć dokument Przychodu zewnętrznego – PZ

OPISTworzenie zamówienia Przychodu

w momencie tworzenia dokumentu PZ, obowiązkowo należy wpisać dostawcę. Utworzonych dokumentów PZ może być wiele.

W kolejnym etapie należy utworzyć Zamówienie Zakupu

OPISTworzenie zamówienia Zakupu

a następnie z lewego menu magazynu wybrać i dodać Dokumenty PZ do rozliczenia

Po dodaniu jednego, badź wielu takich dokumentów, wszystkie będą wyświetlone w zamówieniu Zakupu.

Do zamówienia takiego można dodawać kolejne produkty, które nie zostały uwzględnione na dokumentach PZ, a widnieją na fakturze od dostawcy. Nie można zmieniać produktów oraz ilości, które zostały zatwierdzone w momencie tworzenia dokumentu PZ, można natomiast zmienić cenę.

Po zamknięciu Zamówienia Zakupu, zostanie wygenerowana Faktura Zakupu – FZ,

która zostanie przypisana do dokumentów magazynowych PZ, które w tym momencie zostaną rozliczone. Jeżli na dokumencie Zakupu znajdować się będą dokumenty PZ oraz dodatkowo towar, który nie był wczesniej przyjęty, zostanie wygenerowany nowy dokument PZ, który będzie zawierał wszystkie towary nie ujete wczęśniej oraz automatycznie przypisze się do wystawionego dokumentu Zakupu.

Nierozliczone dokumenty PZ nie mają przypisanych Faktur Zakupu – FZ i widnieją na liście nierozliczonych dokumentów PZ danego kontrahenta.