Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa

Użytkownicy i prawa

Moduł dający możliwość zarządzania wszystkimi użytkownikami oraz grupami użytkowników (typ użytkownika).

Zarządzanie użytkownikami polega na przypisaniu odpowiednich praw dostępowych do Elaboro Online System. Moduł ten jest jednym z ważniejszych w Elaboro Online System, a jego zrozumienie jest kluczem do bezpiecznej i komfortowej pracy.

Najważniejszą informają jest to że: każdy użytkownik należy do grupy ( typu użytkownika), a prawa  grupy (typu użytkownika) są ważniejsze od praw użytkownika.

kolejną ważną informacją jest to że prawa dodają sie dynamicznie ( nie ma wszystkich od razu, dopiero wchodząc do danego modułu, powstają nowe prawa dostępowe , które aby moduł zadziałał muszą być zmienione )

w przeciwieństwie do „klasycznych” programów nowy użytkownik w Elaboro Online System praktycznie nie ma praw, trzeba ja sobie samemu dodać. Co na początku z pewnością jest utrudnieniem, jednak dzięki temu bardzo zwieksza się  bezpieczeństwo i kontrola nad programem. Co w programach dostępnych przez internet jest kluczowe.

Najlepsza polityka prowadzenia praw dla uzytkowników :

– pierwszy zarejestrowany login (ten przy rejestracji) powinien być adminem ( czyli najlepiej nie posiadać praw do faktur, ani bierzącej pracy programu …za to powinien posiadać prawa do edycji userów ) i ten login powinien być też w grupie admin

– następne loginy powinny być grupowane wg. funkcji w firmie ( np. detal, hurt, księgowość, zarząd ) i prawa dla tych grup powinno się ustawiać poprzez  edycję typu userów. w ten spsób można łatwo zmianiać na raz prawa dla kilku loginów. Tylko wyjątkowe prawa w typie użytkownika powinny być ustawione na „0” i edytowane dla poszczególnych userów ( poprzez edycję użytkownika ).

– bardzo ważne jest ograniczenie możliwości logowania do określonych godzin ( aby uniknąć ewentualnych sporów w sądzie pracy ;-) ), i jeśli posiada się stały adres ip do określonych adresów ip ( bezpieczeństwo ). Hasło powinno się składać z dużych i  małych liter , powinno zawierać cyfrę i znak specjalny i takie hasło przy długości powyżej 8 znaków jest praktycznie nie do złamania.

Czyli jak zmienić prawo ?

możliwości są dwie :

– zmienić prawo użytkonikowi ( można to zrobić pod warunkiem że w jego typie prawo jest ustawione „0” )

– zmienić prawo grupie ( trzeba wiedzieć jaki typ ma użytkownik )

uwaga, prawo grupy ( typu użytkownika ) jest ważniejsze niż prawo użytkownika. Więc naprościej aby zadziałała jakaś funkcja jest po prostu zmieniać prawo grupy.

Prawa można ustawiać i edytować

Menu -> Konfiguracja -> Użytkownicy

Edycja użytkownika

Menu -> Konfiguracja -> Edytuj użytkownika

Edytuj grupę użytkowników (typ użytkownika)

Menu -> Konfiguracja -> Typy użytkowników

Articles