Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Sprzedaż
  5. Problemy i pytania &#8211...
  6. Sprzedaż bez towaru

Sprzedaż bez towaru

spodziewam się faktury zakupowej , a klient chce dostać fakturę sprzedaży , jak to zrobić ?

1) przyjmujemy towar do magazynu poprzez dokument PW

2) wystawiamy fakturę sprzedaży

3) po dostaniu faktury zakupowej poprzez opcję :

Zmień: przychód PW -> w fakturę zakupu FZ

w historii przychodu wewnętrzego , przekształcamy Przychód w fakturę zakupu