Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Produkcja – Konfekc...
  5. Pytanie i problemy

Pytanie i problemy

Wyprodukowałem towar i nie moge go wydać ani sprzedać

wyprodukowałem towar jednak nie ma go na liście towarów

odpowiedź:

prawdopodobnie receptura nie jest zamknięta, proszę zamknąć recepturę

menu -> magazyn -> receptury -> (wejście do receptury ) -> zamknij recepturę