Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Spis z natury
  6. Pytania i problemy – spis z natury

Pytania i problemy – spis z natury

wygenerowałam w programie elaboro spis z natury i w drugiej pozycji wychodzi mi różnica 2 szt. pomiędzy tym, co program podaje, że „powinno być w ruchu” i „jest aktualnie w magazynie”. Czy może mi Pan powiedzieć z czego to wynika? 30 grudnia wystawiłam ostatnią fakturę na 2 szt. towaru z tej właśnie kategorii, czy to ma jakiś związek?

    Kolumna powinno być jest kolumną „wyliczeniową” ( bez względu na to co pokazuje magazyn) , program na podstawie wejść i wyjść z magazynu liczy ilość  „jaka powinna być”.

Kolumna w magazynie pokazuje ile „jest” aktualnie na magazynie, jeśli sprzedała towar Pani po spisie, ilość w „wyliczeniowa” nie uległa zmiania ( bo już ją wyliczyło), ale ilość na magazynie zmiejszyła się o 2 szt.

    Ilość wyliczeniowa ( kolumna powinno być), jest to jakby zamrożona ilość ile powinno być w danym dniu na  magazynie.

    Zrobione to zostało aby inwentaryzację można robić „wstecz” …. tzn. możliwy jest np. taki scenariusz:  np. robimy spis z nautury 30 grudnia, i wysyłamy część pracowników do liczenia towaru, oni spisują to na kartkach (wydrukowanych ze spisu), a my później ( mamy na to dowolną ilość czasu )  przepisujemy z tych kartek do spisu, który wygeneruje nam przychód i rozchód ( z datą rozpoczęcia spisu),  proszę zauważyć że jednocześnie może trwać sprzedaż ( byle nie zabierać towarów z magazynu przed spisaniem)

     Inny scenariusz może być taki, wieczorem genrujemy spis z natury tylko na jakąś grupę towarów, i pracownicy na koniec dnia liczą tą grupę, od rana następnego dnia może trwać sprzedaż, a spis z natury może być wpisany później, przy takim podejściu można małymi grupami towarów codziennie inwentaryzować magazyn.

W podanych scenariuszach spis z natury jest jakby nakładką porównującą fizyczną ilość na magazynie z tym co powinno być w komputerze, i generującą przychód i rozchód.

proszę też zauważyć że po skończonym spisie powinno się wydrukować stany magazynowe ( sam spis tego nie robi ), spis służy tylko do spisania i wygenerowania różnic, różnice generują dokumenty: zamówienie przychodu i zamówienie rozchodu, które także należy zamknąć, i dopiero po zamknięciu tych 3 dokumentów ( spis, przychód, rozchód) „wyprostuje” się nam magazyn.