Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Nazewnictwo

Nazewnictwo

Magazyn:

Magazyn Towarów/Materiałów – w tym magazynie znajdują się wszystkie zakupione Towary bądź Materiały.

Magazyn Produktów Własnych – w tym magazynie znajdują się wszystkie wyprodukowane Produkty. ( produkty stworzone na podstwie receptur )

Magazyn Usług – w tym magazynie znajduje się lista świadczonych bądź też zakupowanych Usług.

Magazyn Wypożyczalni – w tym magazynie znajduje się lista asortymentu Wypożyczonego.

Magazyn Zaliczek – w tym magazynie znajduje się lista opisująca Zaliczki.

Magazyn Środków Trawałych i Wyposażenia – w tym magazynie znajdują się posiadane Środki Trwała bądź Wyposażenie.

Indeks:

Indeksem opisujemy poszczególna jednosktę operacyjną, którą posługujemy się we wszystkich, dostępnych Magazynach opisaną odpowiednimy znacznikiem.

Towar – indeks oznaczony znacznikiem – T – towar używany głównie w sprzedaży, zawiera zarówno materiał i zakupiony produkt.

Materiał – indeks oznaczony znacznikiem – M – materiał, indeks dodany poprzez strukturą magazynu – jest nierozkładalny.

Produkt – indeks oznaczony znacznikiem – P – produkt własny, utworzony za pomocą receptury w module Produkcja – Konfekcjonowanie. Może być rozkładalny/nierozkładalny, składać się z innych produktów lub materiałów.

Usługa – indeks oznaczony znacznikiem – U – opisujący wykonywane bądź zlecane usługi.

Zaliczka – indeks oznaczony znacznikiem – Z – Opisujący przyjmowane zaliczki od kontrahentów.

Articles