Logos Online System

  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Konfiguracja
  5. Konfiguracja konta SMTP

Konfiguracja konta SMTP

Aby program mógł wysyłać maile, trzeb skonfigurować konto serwera poczty wychodzącej SMTP.

Menu -> Konfiguracja -> Najważenijsze tabele -> Dane podstawowe -> Serwer SMTP