Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Konfiguracja
  5. Konfiguracja konta SMTP

Konfiguracja konta SMTP

Aby program mógł wysyłać maile, trzeb skonfigurować konto serwera poczty wychodzącej SMTP.

Menu -> Konfiguracja -> Najważenijsze tabele -> Dane podstawowe -> Serwer SMTP