Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa
  5. Zmiana hasła

Zmiana hasła

zmiana swojego hasła :

menu->prawa strona->zmiana hasła

zmiana hasła pracownikowi :

menu->konfiguracja->sekcja użytkownicy-> ustaw użytkownikowi nowe hasło