Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa
  5. Użytkownicy problemy
  6. Nie mogę uruchomić funkcji …

Nie mogę uruchomić funkcji …

sprawdzałem prawa ( mam zaznaczone wszystkie ) wchodzę do opcji i nie mogę jej uruchomić , dlaczego ?

prawdopodobnie „winne” są prawa, są w zasadzie 2 możliwości:

1) podczas ostatniego sprawdzania praw,  prawa do funkcji xxxx nie było, ale po wejściu do funkcji xxxx te prawo się dodało i jest zaznaczone jako „nie”

Rozwiązanie: wejście ponownie do praw i zmiena prawa

2) właściwe prawo zostało przeoczone, lub prawo typu jest zaznaczone jako „nie”

rozwiązanie : wejście ponownie do praw i zmiena prawa

jeśli powyższe rozwiązania nie działają, prosimy zaktualizować program. Jeśli i to nie pomoże prosimy o kontakt z producentem