Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Środki trwałe i wyposażen...
  5. Struktura wyposażenia i środków trwałych

Struktura wyposażenia i środków trwałych

najważniejsze prawa:

p_struktura_st– wejście do modułu struktury

p_struktura_st_usun – Usuwanie wpisu do struktury Wyposażenie i środki trwale
p_struktura_st_dodaj– Dodawanie nowego wpisu do struktury Wyposażenie i środki trwałe
p_struktura_st_edycja– Prawo do edycji struktury Wyposażenie i środki trwałe
p_kasuj_st– Prawo do kasowania indeksu Wyposażenia lub środka trwałego