Logos Online System

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Logos Online System
 4. Magazyn
 5. Zawartość magazynu

Zawartość magazynu

Panel zawartości magazynu pozwala na zarządzanie towarami.

Menu -> Magazyn -> Zawartość magazynu  

Analogicznie jak w przypadku zamówienia sprzedaży, bądź zamówienia zakupu, panelem nawigacyjnym jest lewe menu, dzięki któremu jesteśmy w stanie odnaleźć każdy produkt „ręcznie” – poprzez rozwijanie istniejących folderów, bądź też wpisać w wyszukiwarce słowo kluczowe.

Po dodarciu do danej podgrupy, w prawym menu wyświetlają się bardziej szczegółowe informacje na temat występujących w niej produktów.

Opis funkcji dostępnych przy danym indeksie:

 • Usuń – możliwość usunięcia nigdy nieużywanego indeksu.
 • Struktura – możliwość zmiany miejsca w strukturze (Kategoria, Grupa, Podgrupa) danego indeksu.
 • Indeks – możliwość zmiany nazwy danego indeksu (zmiana dotyczy wszystkich wystawionych dokumentów).
 • Ruch – pokazuje ruch produktu na magazynie (wszystkie wejścia oraz wyjścia produktu)
 • S/N – pokazuje ruch produktu wygenerowany na podstawie numerów seryjnych danego produktu.
 • Wydruk –
 • Etykieta – możliwość wydrukowania etykiety zawierającej cenę sprzedaży danego produktu wraz z opisem.
 • Indeks obcy – możliwość przypisania innego indeksu w celu szczegółowej identyfikacji produktu.

Articles