Mała hurtownia

Informacja o kliencie

Mała firma handlowa, działająca regionalnie, posiadająca stałych odbiorców hurtowych. Handel materiałami budowlanymi, handel hurtowy i detaliczny w centrali firmy oraz poprzez akwizytorów. Firma zatrudnia 5 osób, szef bardzo często wyjeżdża do klientów uzgadniając kontrakty.

Sytuacja

Bardzo szybka rotacja towaru, potrzeba kontroli kosztów i płatności np. poprzez onlinową autoryzację transakcji przelewowych, a także kontrola gotówki i płatności wymuszają na firmie przejście na nowoczesne rozwiązania onlinowe.

Rozwiązanie

Pełne wdrożenie Elaboro Online System, pozwoliło na pełną kontrola obiegu gotówki, stanów magazynowych, płatności i dokumentów. Informacja online o stanie firmy pozwala szefowi na pełne wykorzystanie środków finansowych i materiałów. Znacznie poprawił się obrót magazynowy, a poprzez wykorzystanie informacji przez Internet nie powstają „złogi magazynowe”.  Dzięki księgowaniu online i w oparciu rozbudowane raporty, można w każdej chwili poznać aktualną sytuację firmy i podejmować racjonalne decyzje, oparte na solidnych biznesowych podstawach. W dzisiejszych czasach dostęp do szybkich i solidnych informacji jest podstawą działania każdej firmy handlowej działającej na trudnym rynku.

Korzyści

Poprzez informacje o przepływie gotówki, towaru i dokumentów od etapu zamówienia do sprzedaży zyskuje się cenne dane, które dają znaczne oszczędności czasu i lepsze wykorzystanie zasobów. Budowanie bazy informacji do wykorzystania w przyszłych realizacjach oraz porównanie kosztów i optymalizacja wydatków powoduje, że firma działa wydajniej i oszczędniej. Nie bez znaczenia były koszty wdrożenia systemu (praktycznie zerowe), a także brak inwestycji w nowe serwery i bazy danych, a online wsparcie techniczne zdało bardzo dobrze swój egzamin w codziennej pracy.