Firma komputerowa

Informacja o kliencie

Mała firma handlowa, prowadząca handel urządzeniami elektronicznymi i komputerami. Firma zatrudnia 7 osób.

Sytuacja

Bardzo szybka rotacja towaru i duże wahania cen powiązane z kursem dolara, a także stosunkowo małe marże i potrzeba kontroli kosztów. Przetargi i płatności na przelew wymagają dużej kontroli. Potrzeba kontroli towaru po numerach seryjnych, a także udostępnianie biuru rachunkowemu dokumentów wymuszają na firmie przejście na nowoczesne rozwiązania onlinowe.

Rozwiązanie

Pełne wdrożenie Elaboro Online System, pozwoliło na pełną kontrolę obiegu gotówki, stanów magazynowych, płatności i dokumentów. Informacja online o stanie firmy pozwala  na pełne wykorzystanie środków finansowych i materiałów, znacznie poprawił się obrót magazynowy. Poprzez księgowanie online i rozbudowane raporty można w każdej chwili poznać aktualną sytuację firmy i podejmować racjonalne decyzje, oparte na solidnych podstawach. W dzisiejszych czasach dostęp do szybkich i solidnych informacji, jest podstawą działania każdej firmy handlowej działającej na trudnym rynku.

Korzyści

Poprzez zastosowanie modelu ousorsingowgo udało się zaoszczędzić duże kwoty na wdrażanie własnej bazy serwerowo – programowej. Informacje o przepływie gotówki, towaru i dokumentów pozwalają na znaczne oszczędności i lepsze wykorzystanie zasobów. Całość rozwiązania pozwala na budowanie bazy informacji niezbędnych do wykorzystania w przyszłych realizacjach oraz wpływa na możliwość porównania kosztów i optymalizacja wydatków. Dzięki temu firma  wygrała wiele przetargów oraz uszczelniła system finansowy.