Firma budowlana

Informacja o kliencie

Duża firma budowlana, działająca na terenie zachodniej Polski oraz w Holandii i Niemczech. Prowadząca jednocześnie kilka dużych projektów budowlanych. Lider na rynku polskim  i jedna z większych firm na europejskim  rynku budowlanym. Firma zatrudnia około 500 osób.

Sytuacja

Kierownicy budów zamawiają materiały i usługi na podstawie budżetów, dokumenty spływają do firmy z kilkudniowym opóźnieniem, brak jest kontroli nad cenami zamawianego towaru i ilościami, ocena zysku jest możliwa jedynie po zakończeniu projektu. Z powodu skomplikowania brak możliwości tworzenia harmonogramów pracy maszyn budowlanych i ekip specjalistycznych w średnioterminowych okresach. Budowy prowadzone są w miejscach bez dostępu do szybkiego Internetu, co uniemożliwia wdrożenie systemów terminalowych.

Rozwiązanie

Pełne wdrożenie modułu RMS, na budowach oraz w centrali firmy, pozwoliło na nową jakość w działaniu firmy. Kierownicy poprzez modemy GSM mają możliwość sprawdzania budżetów oraz wprowadzania danych do systemu Elaboro, korzystają także z danych budżetu przy składaniu zamówień i kontroli kosztów. Poprzez system kontraktowania możliwe jest szacowanie zysków przed zakończeniem budowy.

Korzyści

Wieloetapowa kontrola kosztów, od etapu optymalizacji zamówień zbiorczych dla kilku budżetów naraz, poprzez sprawdzanie zakupów wg kontraktowania, możliwość przewidzenia końcowych kosztów już na etapie kontraktowania zakupów. Daje to znaczne oszczędności i lepsze wykorzystanie zasobów. Budowanie bazy informacji do wykorzystania w przyszłych realizacjach oraz porównanie kosztów i optymalizacja wydatków.