Nasz system oparty jest na technologii online, dostępny jest zawsze i wszędzie, jeśli masz tylko dostęp do internetu, lub sieci gsm możesz przeglądać dokumenty, wystawiać faktury, księgować wpłaty i to wszystko gdzie tylko i kiedy tylko chcesz. Logos to nowoczesna platforma zarządzania firmą, oparta o najnowsze technologie, solidne rozwiązania sprzętowe, najnowocześniejsze macierze, transakcyjne bazy danych SQL, sprawdzone technologie Apache i Ajax i serwery działające 24 godziny 7 dni w tygodniu o dostępie czasowym szacowanym na 99,9999%,
Logos stosuje Regułę KISS (ang. Keep It Simple, Stupid ), która jest często wspominana przy dyskusji o architekturze lub szczegółach budowy projektów. Jej istotą jest dążenie do utrzymania eleganckiej i przejrzystej struktury, bez dodawania niepotrzebnych elementów.
System pomimo zastosowania internetu jako środka komunikacji, jest określany przez użytkowników mianem: „rześki”. Ilość informacji przesyłanych przez system ograniczona jest do minimum. System w pełni stosuje technologię klient-serwer, uzyskując przez to efekt pracy potężnego serwera, co powoduje, iż wszelkie raporty, zestawienia i statystyki są przedstawia z niespotykaną szybkością.
Można przeanalizować rozwój rynku informatycznego na przestrzeni lat:
W latach 60 dwudziestego wieku, praca przy komputerze odbywała się przy wielkich komputerach mainframe, wymagała ogromnych nakładów finansowych, i dużego wysiłku osób przy nich pracujących.
Lata 80 przyniosły rewolucję w postaci komputer PC, można było już przenieść cześć pracy do biur zacząć korzystać z komputerów osobistych na przysłowiowym biurku. Pojawiły się pierwsze dobrze pracujące systemy graficzne
Lata 90 to rozwój sieci lokalnych i przeniesienie część zasobów do lokalnych serwerów, wzrosła mobilność komputerów można było je zastosować w różnych działach firmy, wzrosło też bezpieczeństwo i szybkość pracy.
przełom wieku XXI to wybuch internetu i wszystkiego co się z tym wiąże: komputerów typu notebook, komunikatorów, darmowych systemów operacyjnych linux, rozwiązań typu open source, sklepów internetowych i wiele wiele innych …
Teraz jesteśmy w epoce totalnej mobilności, program Logos wprowadza cię w świat pełnej wolności, tanio i komfortowo. Uwolnij się od kabli, informatyków serwerów, po prostu uruchom przeglądarkę i pracuj, tam gdzie chcesz i jak chcesz … Elaboro bo tak nazywa się nowoczesność.