Przychód i rozchód magazynowy – lista funkcji

 • Automatyczne numery seryjne
 • Rozbudowane raporty
 • Skany dokumentów
 • Rozliczenia FIFO i średnia ważona
 • Pełna obsługa numerów seryjny i part numberów
 • Każdy towar ma oprócz ceny średniej ważonej, cenę przyjęcia
 • Wystawianie dokumentów gwarancyjnych wg numerów seryjnych
 • Wielomagazynowość
 • Wielowalutowość
 • Możliwość robienia "w locie" spisów z natury i inwentaryzacji
 • Obsługa indeksów obcych
 • Możliwość opisu każdego towaru, poprzez wpisanie parametrów, fotek, bądź podpięcia skanów dokumentów

 • Elastyczny system marż na Kategorię, grupę towarową, podgrupę
 • Dokumenty przychodu, zmieniane w faktury zakupu
 • Możliwość podpięcia skanów pod każdy dokument wejścia
 • możliwość tworzenia automatycznego przesunięcia z magazynu
 • Możliwość przygotowywania dużej ilości zamówień i ofert
 • Możliwość autoryzacji
 • Rozbudowany system praw i uprawnień
 • Szybki podgląd cen i marż
 • Komentarze i opisy