Przesunięcia międzymagazynowe – lista funkcji

 • Automatyczne numery seryjne
 • Rozbudowane raporty
 • Skany dokumentów
 • Rozliczenia FIFO i średnia ważona
 • Pełna obsługa numerów seryjny i part numberów
 • Każdy towar ma oprócz ceny średniej ważonej, cenę przyjęcia
 • Wystawianie dokumentów gwarancyjnych wg numerów seryjnych
 • Wielomagazynowość
 • Wielowalutowość
 • Obsługa indeksów obcych

 • Możliwość podpięcia skanów pod każdy dokument wejścia
 • Możliwość autoryzacji
 • Rozbudowany system praw i uprawnień
 • Szybki podgląd cen i marż
 • Komentarze i opisy
 • Podczas sprzedaży możliwość tworzenia automatycznego przesunięcia z magazynu