Produkcja – lista funkcji

  • Receptury
  • Numery seryjne i part numery
  • Definicja wejścia i wyjścia receptury
  • Historia produkcji
  • Zlecenia produkcji
  • Kontrola stanów
  • Rozliczenia FIFO i średnia ważona
  • Rozbudowany system praw i uprawnień