2 - Historia Przychodu

Menu -> Magazyn -> Historia przychodu

Podgląd do wszystkich operacji Przychodu z danego magazynu, z podziałem na dni, miesiące, lata. Podgląd liczby zrealizowanych dokumentów przy danym dniu. Po kliknięciu na interesującą nas datę, wyświetla się podgląd w postaci tabeli z wyszczególnionymi najważniejszymi informacjami danego Przychodu z podziałem na typy (PW, PZ, INWPW, PP). Możliwość dokonania wszelkich operacji związanych z danym dokumentem (możliwość dodania komentarza, podpięcia zeskanowanych dokumentów, jak również wydruk specyfikacji z numerami seryjnymi oraz wydruk dokumentu Przychodu). Możliwość dokonania edycji nagłówka dokumentu lub cofnięcia dokumentu do edycji – ograniczona prawami użytkownika. Numer wystawionego dokumentu zostaje przypisany na stałe do zrealizowanego zamówienia przchodu.

Możliwość wyszukania konkretnego dokumentu na podstawie jego numeru bądź też konkretnego dostawcy (Szukaj …).

AttachmentSize
Historia Przychód.jpg377.27 KB