Księgowanie Kosztów - zakupu

Każde przyjęcie faktury zakupowej wiąże się z wystawieniem 3 dokumentów:

1) dokumentu finansowego FZ

2) dokumentu magazynowego PZ

3) dokumentu Kasowego KW

 

Księgowanie Kosztów - zakupu FZ

Księgowanie kosztów FZ

podczas wyprowadzania do systemu faktury zakupowej wybiera się dekret:

 

aby zobaczyć te okno w programie należy wcisnąć:

 

domyślny dekret dla zakupu można zdefiniować

menu -> księgowość -> Operacja schematy księgowania

 w tej opcji można podpiąć dekret, aby go zedytować lub dodać inny

menu -> księgowość -> edycja dekretów

prawidłowa definicja dekretu faktury zakupu powinna wygladać :

 

 

 

AttachmentSize
zam_zak.jpg71.12 KB
zam_zak1.jpg1.56 KB
zam_zak2.jpg121.77 KB

Księgowanie Kosztów - zakupu KW

jeśli na wprowadziliśmy dane do pola przjęta gotówka w dokumencie zakupu, automatycznie zostanie wystawiony dokument KW

mozna do niego przypisac dekret w :

menu - > księgowość -> operacje schematy księgowania

 

prawidłowowo wypełniony dekret KW

 

AttachmentSize
zam_zak6.jpg117.93 KB
zam_zak7.jpg17.29 KB

Księgowanie Kosztów - zakupu PZ

Księgowanie dokumentu zakupu, przyjęcie na magazyn

podczas księgowania dokumentu zakupu automatycznie tworzy się dokument magazynowy PZ

Aby przypisać dekret do operacji wystawienia dokumentu magazynowego nalezy wejść

menu -> księgowość -> Operacje schematy księgowania

 

 

należy przypisać odpowiedni dekret:

 

 

domyslna definicja dekretu:

 

AttachmentSize
zam_zak3.jpg121.39 KB
zam_zak4.jpg23.33 KB
zam_zak5.jpg37.51 KB