Skany dołączane do dokumentów

 do większości dokumentów mozna dołączyć skany/pliki dodatkowe

 

prawa:

p_upload_pobierz  prawo do pobierania skanów

p_upload_usun   prawo do usuwania skanów