Edycja dekretów

Edytować schematy dekretowania można

 

Menu -> księgowość -> edycja schematów dekretowania