problemy i pytania

Nie pojawia się wpis w KPiR

zauważyłam problem, że robiłam zakup, wprowadzałam na magazyn ten zakup , podając numer faktury i kwote netto, ale obecnie po wygenerowaniu KPiR kwota tam jest zerowa... dlaczego?

odpowiedź:

aby pojawił się wpis w KPIR muszą być spełniowne warunki

1) dokument ( np. faktura zakupu ) musi mieć wybrany dekret, a te dekret musi mieć przypisaną kolumnę w KPIR

2) punkt musi być uwzględniony w raportowaniu