Jak usunąć podgrupę z wydruku faktury

Jak usunąć podgrupę z wydruku faktury ?

za wydruk podgrupy odpowiada prawo:

 nie_drukuj_pogrupy