Procedury "noworoczne"

Rzeczy które należy zrobić w nowym roku (przed rozpoczęciem prosimy przeczytać ze zrozumieniem od pocztku do końca)


inwentaryzacja,  poniżej przedstawię najprostszą drogę (i prawidłową) do jej zrobienia :

1) Zaczynamy od aktualizacji programu:


menu -> ( po prawej) -> aktualizuj program -> wykonaj wszyskie poprawki

2) Następnie "prostujemy" stany magazynowe , operacja ta w zasadzie nie powinna być potrzebna, bo program powinien liczyć poprawnie stany , ale jak wiadomo nikt nie jest nieomylny więc dla pewności:

menu -> konfiguracja ->Najważniejsze tabele -> stałe tabele firmy ->  Magazyn -> wyrównanie stanów magazynowych wg ruchu towaru
( mogą pojawić się róznice na 10 miejscu po przecinku ...ale nie ma to znaczenia , błędy jakie mogą się pojawić nie powinny być istotne)

więcej o tym punkcie:

3) Utworzenie arkusza spisu z natury

menu -> magazyn -> spis z natury -> wpisujemy datę spisu -> utwórz arkusz spisu z natury

teraz spokojnie czekamy ( nie przerywamy ) ... może to trwać dość długo ponieważ program musi przeliczyć wszystkie kartoteki

uwaga ,  jeśli spis ma być z dniem np. 31.12.2012 , a już wprowadziliśmy faktury na styczeń program pokaże nam
3 różne ilości

- ilość z ruchu ( czyli ile wg programu było 31.12 , ilość zaokrąglona do 4 miejsc po przecinku )
- ilość ze spisu ( te pole jest do edycji , domyślnie taka samo jak ilość z ruchu , jednak bez zaokrągleń )
- ilość aktualnie na magazynie ( to pole jest czysto informacyjne )

data spisu nie powinna być "w przyszłości" ...  powinna być bieżąca lub wcześniejsza od aktualnej daty

4) drukujemy arkusz ( klawisz na samym dole ) ( uwaga arkusz może być dość długi )
na arkuszu wydrukuje się z pustą kolumną do wprowadzania poprawek

5) wprowadzanie poprawek

w polu "spis z natury"  wprowadzamy ilość jaka była 31.12 na magazynie

6) po skończeniu spisu klikamy na utwórz zamówienie przychodu wew.

program automatycznie utworzy zamówienie przychodu  i zamówienie rozchodu do których doda wpisy z różnicami ilości ,

7) zamówienia przychodu i rozchodu realizujemy, i w archiwum powstaną dokumenty które zarazem będzie protokołem różnic.

uwaga:

jeśli nie chcemy używać modułu spis z natury, a chcemy po prostu wydrukować aktualny raport stanów magazynowych:

- Jeśli nie było faktur styczniowych możemy wydrukować z raportów raport stanów magazynowych ( menu -> raporty -> stany magazynowe aktualny punkt )
- jeśli były wystawione faktury, możemy wydrukować raport wyliczanie stanów na dzień ( wyliczy nam inwentaryzację na danych dzień w przeszłości na podstawie ruchu towaru ,uwaga ze względu na wyliczanie ceny średniej ważonej wartość może być trochę różna niż raport stanów )

zatem drogi do wydrukowania inwentaryzacji są 2:

1) ręczne wprowadzenie różnic magazynowych poprzez dokumenty przychód i rozchód

1.1) wydrukowania raportu magazynowego ( raporty-> stany magazynowe aktualny punkt )

1.2) a następnie ( jeśli są ) wprowadzenie różnic magazynowych poprzez dokumenty przychodu i rozchodu ( powinno sie wybierać dokumenty INWPW, i RWINW )

2) automatyczne wprowadzenie różnic magazynowych poprzez spis z natury który wygeneruje automatycznie przychód i rozchód

2.1) Wydrukowanie spisu z natury, opis:

http://elaboro.pl/ksiazka/magazyn/spis/wystawienie

2.2) wpisanie ilości do spisu,

2.3) zamykając spis automatycznie wygeneruje dokumenty zamówienia przychodu i rozchodu ( na dzień robienia spisu ), do których należy wejść ręcznie zamknąć.

2.4) następnie drukujemy stuany magazynowe ( raporty-> stany magazynowe aktualny punkt )


Numeracja faktur:

Zaczynamy od aktualizacji programu:
menu -> ( po prawej) -> aktualizuj program -> wykonaj wszyskie poprawki

numery faktur ustala się :

menu -> konfiguracja-> edytuj punkt sprzedaży -> Numery faktur ( górny prawy róg )

więcej:
http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/numery

aby zacząć w nowym roku numeracje od 1, numery zerujemy ( czyli ustawiamy wszystkie na 0 )

-  numery faktur można zmienić tylko z bieżącego magazynu , aby więc zmienić dokumenty na kilku magazynach należy za kazdym razem zmienić  magazyn i tam ustalić numery.

- przy okazji uwaga , nigdzie w ustawie o rachunkowości nie jest napisane że numery muszą się zaczynać w nowym roku od 1
więc można po prostu nie zmieniać numeracji i to też jest prawidłowe w myśl ustawy ( ważne aby zmienić rok )


 

Rok bieżący:

- rok przy numerze faktury dodawany jest z opcji:

menu -> konfiguracja -> zamknięcie okresu i wyświetlanie faktur


 

Zmiana VAT ( Tylko:  1 stycznia 2011  lub gdy znowu zmienią się stawki VAT)

Aby zmienić stawki VAT należy :

zaktualizować program, a później :

menu -> konfiguracja -> najważniejsze tabele -> stałe tabele firmy -> table -> stawki VAT -> zmień stawki

http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/stawki_vat

Nie należy zmieniać "ręcznie stawek", ponieważ w ten sposób nie zmieni wartości magazynu. Aby zmienić stawki należy skorzystać z opcji "zmień stawki VAT" ,  opcja ta zmieni stawki i ceny w magazynie.

NIE NALEŻY TEGO ROBIĆ PRZED INWENTARYZACJĄ

uwaga procedura zmiany stawek, zmienia tylko ceny sprzedaży i stawki vat w magazynie ( towarów, usług, środkach trwałych, wyposażeniu) , zamówienia (sprzedaży,zakupu) ze stawkę 22% pozostają bez zmian,  więc trzeba wykasować zamówienia lub zmieniać ręcznie stawkę podczas realizacji zamówień sprzed 01.01.2011.

( w zamówieniu sprzedaży prawo do zmiany vat : p_zmiana_vat , w  zamówieniu zakupu prawo do zmiany vat: zakup_zmiana_vat )

Stawki w drukarce fiskalnej może zmienić tylko uprawniony serwisant zmieniając stawki w programie nie zmienia się stawek w drukarce.

 

po aktuaizacji program ustawi automatycznie stawki VAT ( wg ustawy ):

A - 23

B - 8

C - 5

D - 0

Z - ZW

niektóre drukarki ( np. Novitus ) mają ustawione domyślnie stawki :

C-0 , D 5   w takim przypadku należy zmienić stawki w programie, lub w drukarce aby były jednolite i takie same w programie jak i w drukarce fiskalnej. ( limit zmian w drukarkach jest na około 30 zmian stawek vat, więc "ekonomiczniej" jest zmieniać ustawienia w programie elaboro)

AttachmentSize
Zrzut ekranu - 29.12.2010 - 19:18:10.png30.67 KB

Esencja - zamknięcie roku

Aby rozpocząć nowy rok, trzeba go "zamknąć" jest to pojęcie umowne składające się z kroków:

1) inwentaryzacja : można pominąć obowiązkowo tylko trzeba zrobić wydruk stanów magazynowych aktualnych lub zrobić to później w raporcie wyliczanie stanów na dzień
2) wyzerowanie numerów dokumentów : nie ma obowiązku i można pominąć i kontunuować numeracją z poprzedniego roku, ale lepiej wyzerować
3) zmiana numeru roku na dokumentach : w zasadzie nie ma obowiązku tego robić, ale głupio będzie wyglądać  stary rok  ...więc lepiej zmienić na aktualny.

Faktura w nowym roku ze starą numeracją

Mam problem, wystawiłem faktura w nowym roku ze starą numeracją co zrobić

Jeśli chodzi o zmianę roku bieżącego to wyjaśni wszystko ten link:
http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/nowyrok

jeśli chodzi o zmianę konkretnego numeru faktury to można to zrobić z historii ( potrzebne prawo: zmiana_nr_sprzedaz lub dla zakupu: zmiana_nr_zakup  korekty zakupu: zmiana_nr_kor_zakup)

opis:
http://elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz/sprzedaz/Zmien_nr_dokumentu

Jeśli w wyniku tego powstała "dziura" w numeracji:
http://elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz/problemy/wypenienie_dziury