Rejestracja

1) Rejestracja nowej firmy polega na wypełnieniu formularza w zakładce rejestracja na stronie www.elaboro.pl

Pole: Niepowtarzalny identyfikator firmy najlepiej gdy zawiera uproszczoną nazwę firmy, przykładowo po zarejestrowaniu program będzie dostępny pod adresami:

lub

te pole nie powinno zawierać znaków specjalnych, polskich liter, spacji.

o różnicy między http i https można przeczytać:

http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/ssl

2) Po wciśnięciu klawisza rejestruj

System będzie inicjował skrypty, nadawał adres oraz instalował niezbędne składniki oprogramowania. Ta operacja może trwać nawet kilka minut, prosimy w tym czasie nie przerywać pracy programu! Może skutkować to niepełnym wygenerowaniem skryptów.

3) Czynności po rejestracji

Po rejestracji KONIECZNA jest aktualizacja programu. Po prawej stronie w Menu jest opcja:

Menu -> (prawa strona) -> Aktualizuj program

program aktualizuje bazy, struktury i pola niezbędne do pracy.

4) Okres pracy po rejestracji, promocje, umowa.

W przypadku niepoinformowania firmy Elaboro, przyjmuje się domyślnie, że rejestrująca firma wybrała promocję 2 miesiące gratis. Elaboro Online System, zastrzega sobie możliwość skasowania konta w przypadku niezalogowania się do systemu przez okres 30dni w okresie bezumownym (pierwsze 2 miesiące).

 

Uwaga, przez pierwsze 2 miesiące można korzystać z nowego systemu za darmo. Po tym okresie można, zachowując wszystkie wpisane dane przedłużyć działanie systemu o kolejny miesiąc lub rok, opłacając abonament według cennika.

 

Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne dla założenia konta w systemie i nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych .

 

Rejestracja nowego systemu może trwać kilka minut, prosimy o cierpliwość.

 

Rejestracja Elaboro Online System może być przeprowadzona wyłącznie w celu rejestracji firmy przez potencjalnego klienta.  Rejestracja nowego systemu w innych celach, może zostać potraktowane jako czyn noszący znamiona nieuczciwej konkurencji. 

 

 Uwaga !

Bardzo ważne jest aby po rejestracji,  podczas pierwszego uruchomienia systemu , przeprowadzić aktualizację systemu.

 

AttachmentSize
Zrzut ekranu-2.png138.69 KB

Co dalej ...

zarejestrowałem program co dalej ....

odpowiedź:

w kilku bardzo skrótowych punktach postaramy się pomóc przy pierwszym kontakcie z systemem.

konfiguracja przeglądarki chrome

1) Aktualizacja programu

Pierwszą rzeczą jaką nalezy zrobić to: aktualizacja programu. Bez aktualizacji nic nie będzie działać !

prosimy przeczytać:

2) Dodanie użytkowników.

Przed dodawaniem uzytkowników warto przemyśleć jak i czy połączyć użytkowników w grupy (typy użytkowników), wtedy prawa można nadawać całej grupie (typowi) co znakomicie usprawnia zarządzanie prawami użytkowników

warto dodać też jednego "admina" który jako jedyny będzie miał prawa do zmiany użytkowników ( dodawania, zmiany praw itp itd ), i z przyczyn bezpieczeństwa nie pracować na nim ( więc admin powinien mieć minimum praw do pracy, a maksimum do konfiguracji )

więcej można poczytać:

program działa przez internet, i w związku z tym wychodzimy z założenia że na początku użytkownikowi "nic nie wolno", dopiero włączając sobie prawo zaczyna działać nam dana funkcjonalność,  jest to zupełnie inna filozofia niż w "klasycznych" programach, niestety też na początku znacznie utrudnia pracę i sprawia że program wydaje się dość trudny ( tak jest aż do ustawienia praw ) zapewnia to jednak dość duży poziom bezpieczeństwa, a w systemie te zagadnienie traktowane jest bezkompromisowo.

3)  Stworzenie struktury magazynu

cały magazyn jest pogrupowany w "drzewko"

- kategoria

         - grupa

                   -podgrupa

                            - indeks       <- to jest towar

warto przemyśleć strukturę, gdyż dobrze ułożona może znakomicie przyśpieszyć pracę a także ułatwić raportowanie, a źle ... potrafi być bardzo uciążliwa.

Możemy podpowiedzieć  że z naszej praktyki zauważyliśmy: że ilość w danej gałęzi nie powinna przekraczać 10 ( czyli  max 10 kategorii, max 10 grup w danej kategorii .... itp ), oczywście nie jest to sztywna reguła, ale sprawdza się najlepiej. ( warto popatrzyć na demo, jak może być to ułożone )

więcej można poczytać:

4) wprowadzenie towaru na magazyn

W magazynie nie można "po prostu zmienić ilości" trzeba to zrobić dokumentem:

- przychód ( to domyślny dokument przyjęcia inwentaryzacji, uwaga !!! nie należy tworzyć ogroooomnych przychodów, lepiej je podzielić na kilka mniejszych (np. z podziałem na kategorie )  dzięki temu podczas edycji system będzie pracował dużo sprawniej, a i później edycja bedzie łatwiejsza)

- spis z natury ( który po zamknięciu sam stworzy PW)

- fakturę zakupu

elaboro.pl/ksiazka/zakup/zamownie

na początku ( wprowadzenie BO ) najprościej dodawać towar do magazynu za pomocą przychodu, ( rodzaj PWINW rozliczenie inwentaryzacji ), a później już w zamówieniu dodawać nowe indeksy ( w ten spsób można też dodawać szybko dodać towar do przychodu jak też i nową strukturę indeksów )

5) Nie mam potrzebnej miary, producenta, lub innej potrzebnej stałej

część danych jest wprowadzona do systemu domyślnie, jednak nie wszystkie. Aby dodać  potrzebne dane trzeba wejść do edycji podstawowych tabel systemu

menu->konfiguracja->najważniejsze tabele

przykładowo dla tabeli producenci:

Podczas dodawania danych, prawie na pewno będzie potrzeba zmiany brakującego prawa ( bo domyślnie użytkownik "nic nie może" ) zachęcamy do przeczytania :

6) wszystko jest super, chcę pracować na waszym systemie co dalej ?

następnym krokiem jest podpisanie umowy abonamentowej ( dla pracujących w amonamencie PICO też jest to konieczne ! )

aby to uczynić proszę wysłać maila na adres:

biuro@elaboro.pl z prośbą o umowę.

7) a jak pojawi się problem to co ?

to:

1) sprawdzić w instrukcji  na stronie elaboro.pl ( właśnie ją czytasz ) lub przeszukać w ją za pomocą google wpisując : site:elaboro.pl  i problem )

2) jeśli "coś powinno działać" a nie działa, to jest duża szansa że ktoś nam już wczesniej zgłosił ten sam problem, i jest on już rozwiązany ... wystarczy tylko zaktualizować system ( zespół elaboro.pl działa naprawdę szybko i wszelkie poprawki, pomysły i błędy robione są expresowo )

3) jeśli aktualizacja nie pomogła ... służymy pomocą ( dane kontaktowe w zakładce kontakt na stronie elaboro.pl )

8) trochę się boję o moje dane

warto przeczytać o bezpieczeństwie naszego rozwiązania:

9) System jest bardzo fajny, jednak chciałbym zrezygnować co mam zrobić ?

w początkowym bezpłatnym okresie, nic nie trzeba robić, po prostu jeśli się niezaloguje do systemu przez więcej niż 30 dni ... automat usunie dane wraz z programem. Podkreślamy także że w okresie próbnym  nie pobieramy żadnych opłat za korzystanie z systemu.

AttachmentSize
Zrzut ekranu - 20.06.2011 - 09:49:19.png9.17 KB

Wersja PICO

Wymagania formalne do wersji PICO:

1) Wymagane jest wysłanie maila w ciągu pierwszych 14 dni po rejestracji na adres elaboro@elaboro.pl z informacją o wyborze wersji PICO

2) W wersji PICO ograniczona jest maksymalna ilość dokumentów do 20, ilość magazynów ( punktów sprzedaży ) do 1, ilość loginów ( użytkowników ) do 1. po przekroczeniu tych ilości automatycznie program przechodzi w tryb wyższych abonamentów.

dokument to np. faktura sprzedaży, dokument magazynowy, faktura kosztowa, przesunięcie magazynowe, czy np. zamówienie ze sklepu internetowego. Czyli każda operacja zmieniająca stany magazynowe (dokumentem nie jest np.  zakładania indeksów lub kontrahentów )

3) Wymagane jest zalogowanie do zarejestrowanego systemu co najmniej raz na 30 dni, w przypadku braku pracy na systemie powyżej 30 dni, system może zostać bezpowrotnie skasowany

System PICO z założenia ma służyć bardzo małym firmom które wystawiają ograniczoną ilość dokumentów, system ten jest w pełni funkcjonalny i nie podlega żadnym ograniczeniom funkcyjnym.

 

Punkt sprzedaży

Punkt sprzedaży posiada:

- osobnę numerację dokumentów ( faktury, pz, wz it )

- osobny magazyn ( ceny, ilości )

- osobną listę dostawców i odbiorców

punkty sprzedaży to np. osobne oddziały w różnych miastach

Wzór umowy

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NR …......
 
zawarta dnia: …........... r. pomiędzy:  

..............................................................................

..............................................................................
 
niepowtarzalny identyfikator firmy: …...............................
e-mail: …...............................
 
reprezentowaną przez:
..............................................................................
zwanym dalej „Abonentem” a:
  
Elaboro.pl Agnieszka Borowiecka
72-346 Pobierowo ul. Reymonta 15a
 
Nip: 857-153-66-08
 
zwanym dalej „Operatorem”
 
§1.
DEFINICJE
 
Umowa” - oznacza niniejszy dokument ze wszystkimi załącznikami oraz wszelkimi zmianami umowy sporządzonymi w formie Aneksu.
 
Abonent” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 
Operator ” firma świadcząca usługę polegającą na udostępnieniu internetowego systemu obsługi firmy Elaboro Online System.
 
 
§2.
ZAKRES WSPÓŁPRACY
 
 1. Umowa zostaje zawarta na czas: nieokreślony
 2. Operator zobowiązuje się w szczególności do świadczenia usług informatycznych polegających na udostępnieniu internetowego systemu obsługi firmy Elaboro Online System.
 3. Decydując się na rejestrację, zamówienie i zakup usługi, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem i warunkami zakupu opisanymi w niniejszej umowie, oraz na stronie internetowej www.elaboro.pl
 4. Operator aktywuje automatycznie usługę udostępnienia systemu w chwili rejestracji przez abonenta na stronie
 
 
 
§3.
OPŁATY
 
1. Abonent zobowiązuje się do wniesienia następujących opłat tytułem aktywacji usług i opłat abonamentowych:
 
- opłata aktywacyjna: nie obejmuje zł ( słownie: nie obejmuje )
- abonament:
 
Pico
do 20 faktur w miesiącu, lub 20 tys. netto sprzedaż
0,00 zł
Micro
do 3 użytkowników i 1 punkt sprzedaży
30,00 zł
Small
do 6 użytkowników i 3 punktów sprzedaży
60,00 zł
Medium
do 10 użytkowników i 6 punktów sprzedaży
100,00 zł
Big
bez ograniczeń
150,00 zł
Live
Abonament roczny podtrzymujący archiwum
100,00 zł
 
( proszę skreślić podkreślić jedną wybraną opcje )
 
- promocja:
 
  Na dobry początek Pierwsze 2 miesiące korzystania z systemu gratis
  Największa oszczędność 75% upustu na abonament przez pierwszy rok pracy
  Mój pierwszy sklep internetowy 20% upustu na projekt sklepu internetowego
  Rozpoczynam własny biznes. Dla małych firm za darmo Całkowicie za darmo, do 20 faktur w miesiącu, lub 20 tys. netto sprzedaż
( proszę podkreślić jedną wybraną opcje )
 
Opłaty abonamentowe nie obejmują podatku VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Abonent. Opłaty abonamentowe naliczane będą począwszy od dnia aktywacji usługi, uwzględniając warunki promocji i płatne będą z góry na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego.
 
 1. Abonent dokonał rejestracji w Elaboro Online System w …...........r. zatem pierwszy okres rozliczeniowy przypada na …...........r.
 2. W przypadku dodania nowych użytkowników oraz gdy ich ilość przekroczy ilość dopuszczalną w danym abonamencie, Abonent wyraża zgodę na automatyczne podniesienie opłat abonamentowych zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.elaboro.pl
§ 4.
GWARANCJA JAKOŚCI, WARUNKI GWARANCJI I SERWIS
 1. Operator zapewnia Abonenta o dobrej jakości Oprogramowania.
 2. Ze strony Abonenta osobą upoważnioną do zgłaszania ewentualnych błędów i problemów jest : ....................................................
 3. Zobowiązania serwisowe Operatora nie obejmują :
 • uszkodzeń wynikających z niewłaściwej lub niezgodnej z ich przeznaczeniem eksploatacji systemu obsługi firmy Elaboro Online System
 • uszkodzeń spowodowanych dokonywaniem jakichkolwiek napraw czy przeróbek systemu obsługi firmy Elaboro Online System, w szczególności wzorów wydruków i szablonu sklepu internetowego.
 • usuwania wad spowodowanych obsługą systemu obsługi firmy Elaboro Online System niezgodną z dokumentacją lub wad spowodowanych działaniem osób trzecich, za których działania Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 
 1. Operator może usunąć awarie, o których mowa w pkt. 3 na podstawie odrębnego zlecenia.
 2. W przypadku konieczności uzyskania bezpośredniej pomocy technicznej lub wsparcia serwisowego dotyczącego sprzętu lub oprogramowania nie objętego umową , np. oprogramowanie drukarek fiskalnych, oprogramowanie klienckie, przeglądarki internetowe, pracy na urządzaniach mobilnych, Operator w miarę swoich możliwości będzie uczestniczył w pomocy technicznej.
 3. Operator wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym) będącą następstwem używania albo niemożliwości użycia oprogramowania, nawet jeśli Abonent został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Operator nie jest w szczególności odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą oprogramowania oraz za szkody związane z utratą tych danych.
 4. Operator zapewnia abonenta, że dane wElaboro Online System są archiwizowane i w razie ewentualnej awarii systemu, niezwłocznie podjęte będą kroki do ich odzyskania i uruchomienia Elaboro Online System w części wykorzystywanej przez Abonenta.
 5. Operator zapewnia Abonenta, że serwery na których znajdują się dane Abonenta, objęte są polityką bezpieczeństwa Elaboro Online System i wysokim poziomem zabezpieczeń informatycznych.
 6. Wszelkie sprawy serwisowe będą zgłaszane przez Abonenta na email: elaboro@elaboro.pl lub telefonicznie na tel. kom. 500-54-69-84.
  §5.
  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane wprowadzane do systemu nie są udostępnianie, ani sprzedawane żadnym innym podmiotom, a wykorzystywane przez operatora mogą być jedynie w celu określenia wysokości abonamentu i danych do faktury ( ilościowa statystyka automatyczna ) lub na wyraźne życzenie abonenta np. w celach serwisowych.
 2. Dane są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione polityką bezpieczeństwa Elaboro Online System przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 3. Na życzenie abonenta dane będą niezwłocznie usunięte z rejestrów i baz danych systemu Elaboro Online System
 4. Abonent świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Operatora w celach wymienionych w umowie.
§6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Termin wypowiedzenia umowy strony ustalają na 30 dni od dnia zakończenia okresu abonamentowego.
 2. Abonent upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Upoważnienie jest ważne w okresie obowiązywania umowy.
 3. Abonent akceptuje wystawianie i przesyłanie na adres mailowy, wskazany w nagłówku niniejszej umowy, faktur w formie elektronicznej, w postaci plików pdf, uznając ich autentyczność.
 4. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 5. Umowa wchodzi w życie w momencie jej podpisania. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd wskazany przez Operatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
 
 
W imieniu Abonenta                          W imieniu Operatora
..............................                         Agnieszka Borowiecka

 

 

AttachmentSize
umowa elaboro.pdf71.3 KB