3 - Zawartość magazynu

Panel zawartości magazynu pozwala na zarządzanie towarami.

Menu -> Magazyn -> Zawartość magazynu

Analogicznie jak w przypadku zamówienia sprzedaży, bądź zamówienia zakupu, panelem nawigacyjnym jest lewe menu, dzięki któremu jesteśmy w stanie odnaleźć każdy produkt „ręcznie” – poprzez rozwijanie istniejących folderów, bądź też wpisać w wyszukiwarce słowo kluczowe.

Po dodarciu do danej podgrupy, w prawym menu wyświetlają się bardziej szczegółowe informacje na temat występujących w niej produktów.

 

Opis funkcji dostępnych przy danym indeksie:

 

 • Usuń – możliwość usunięcia nigdy nieużywanego indeksu.
 • Struktura – możliwość zmiany miejsca w strukturze (Kategoria, Grupa, Podgrupa) danego indeksu.
 • Indeks – możliwość zmiany nazwy danego indeksu (zmiana dotyczy wszystkich wystawionych dokumentów).
 • Ruch – pokazuje ruch produktu na magazynie (wszystkie wejścia oraz wyjścia produktu)
 • S/N – pokazuje ruch produktu wygenerowany na podstawie numerów seryjnych danego produktu.
 • Wydruk –
 • Etykieta – możliwość wydrukowania etykiety zawierającej cenę sprzedaży danego produktu wraz z opisem.
 • Indeks obcy – możliwość przypisania innego indeksu w celu szczegółowej identyfikacji produktu.

 

 

 

 

 • PDF – indeks będzie wyświetlany w cenniku PDF z możliwością wydruku.
 • WWW – indeks będzie wyświetlany w detalicznym sklepie internetowym.
 • STARY – służy do "wyciszenia" indeksu , pozwala na ukrycie nieużywanego indeksu w dokumntach wejściwych (np. FZ, PW), a w dokumnetach wyjściowych (np. FVAT, RW) pojawiać się będzie tylko kiedy ilość jest większa od zera, stosuje się to ustawienie przy wejściu np. nowego typu towaru (nowy dysk twardy zastępuje stary rodzaj)
AttachmentSize
magazyn_zawartosc.jpg155.99 KB

Import indeksów z innych systemów

Jest możliwość importowania magazynu z innych systemów w tej chwili jest zrobiony interface do programu simplebiznes

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Stałe firmy -> Magazyn -> Import simplebiznes magazyn

przykładowa struktura pliku txt:

[Poz2]
Mag=3
Nazwa=ACTIVLAB AminoEgzo 128kaps.
Symbol=00003230
Indeks=
Jm=szt.
SymbolDostawcy=
CenaZakupuNetto=27.00000
CenaSprzedazyNetto=41.12
CenaSprzedazyNetto2=0.00
CenaZakupuBrutto=28.89000
CenaSprzedazyBrutto=44.00
CenaSprzedazyBrutto2=0.00
Grupa=0
GrupaNazwa=
Kategoria=
KategoriaIndeks=0
Vat= 7 %
VatSpr= 7 %
StanPocz=0.000
StanKonc=3.000
PKWIU=15.89.14-90.99
 
[Poz3]
Mag=3
Nazwa=ACTIVLAB Arginine 3 128kaps
Symbol=00003209
Indeks=
Jm=szt.
SymbolDostawcy=
CenaZakupuNetto=33.30000
CenaSprzedazyNetto=51.40
CenaSprzedazyNetto2=0.00
CenaZakupuBrutto=35.63100
CenaSprzedazyBrutto=55.00
CenaSprzedazyBrutto2=0.00
Grupa=0
GrupaNazwa=
Kategoria=
KategoriaIndeks=0
Vat= 7 %
VatSpr= 7 %
StanPocz=0.000
StanKonc=4.000
PKWIU=15.89.14-90.99
 
[Poz4]
Mag=3
Nazwa=ACTIVLAB Arthreo Free 60kaps
Symbol=00003216
Indeks=
Jm=szt.
SymbolDostawcy=
CenaZakupuNetto=16.20000
CenaSprzedazyNetto=25.23
CenaSprzedazyNetto2=0.00
CenaZakupuBrutto=17.33400
CenaSprzedazyBrutto=27.00
CenaSprzedazyBrutto2=0.00
Grupa=0
GrupaNazwa=
Kategoria=
KategoriaIndeks=0
Vat= 7 %
VatSpr= 7 %
StanPocz=0.000
StanKonc=0.000
PKWIU=15.89.14-90.99


 

AttachmentSize
Screenshot.png134.81 KB

Wyszukiwanie indeksów

w polu szukaj można zawężyć pole wyszukiwania poprzez ujęcie frazy szukanej w nawiasy kwadratowe i dodanie indetyfikatora wyszukiwania:

[xxxxx]E   - szuka po symbolu

[xxxxx]O   - szuka po indeksie obcym

[xxxxx]P   - szuka po producencie

[xxxxx]K   - szuka po kodzie kreskowym

 

dzie xxx ...to dowolna fraza wpisane w pole szukaj.

 

bez nawiasów kwadratowych, szuka w magazynie od razu po wszystkich danych