Konfiguracja

Podstawowa konfiguracji systemu:

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele

Moduł ten pozwala na indywidualne ustawienie Elaboro Online System wg własnych potrzeb.

 

AttachmentSize
Screenshot.png214.65 KB

Konfiguracja przeglądarek

Chrome

1) Aby system Elaboro działał poprawnie na przeglądarce chrome nalezy uruchomić opcję wyskakujące okna:

 

1.1) Wejście do opcji Chrome

wejść do "ustawienia"

1.2)  uruchomić opcje zaawansowane:

 

1.3) Wejść w opcje Prywatność -> ustawienie treści 

 

1.4) Zezwolić na pokazywanie wyskakujących okienek, lub dodać wyjątek

 

AttachmentSize
loga11.jpg19.84 KB
loga10.jpg9.44 KB
loga9.jpg12.5 KB
loga12.jpg2.29 KB

chrome wyskakujące okienka

Zarządzanie wyskakującymi okienkami

Google Chrome zapobiega automatycznemu wyświetlaniu wyskakujących okienek, a tym samym zaśmiecaniu ekranu. Gdy przeglądarka zablokuje wyskakujące okienka na stronie, na pasku adresu pojawia się ikona alert zablokowanego wyskakującego okienka. Kliknij ikonę, by zobaczyć zablokowane okienka lub zarządzać ustawieniami wyskakujących okienek na stronie.

Wyświetlanie wyskakujących okienek na konkretnej stronie

Jeśli chcesz zobaczyć zablokowane wyskakujące okienka na stronie, wykonaj te czynności:

 1. Gdy przeglądarka zablokuje wyskakujące okienka, na pasku adresu pojawia się ikona alert zablokowanego wyskakującego okienka. Kliknij ją, by zobaczyć listę zablokowanych wyskakujących okienek.
 2. Kliknij link dotyczący wyskakującego okienka, które chcesz zobaczyć.
 3. Aby wyskakujące okienka w danej witrynie były zawsze widoczne, wybierz „Zawsze pokazuj wyskakujące okienka dla [witryna]”. Witryna zostanie dodana do listy wyjątków, którymi możesz zarządzać w oknie dialogowym Ustawienia treści.

Jeśli chcesz ręcznie zezwolić na wyświetlanie wyskakujących okienek na stronie, wykonaj te czynności:

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Wyskakujące okienka” kliknij Zarządzaj wyjątkami.

Zezwalanie na wszystkie wyskakujące okienka

Możesz zezwolić na pokazywanie wszystkich wyskakujących okienek, wyłączając funkcję ich blokowania. Wykonaj te czynności:

 1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Wyskakujące okienka” wybierz „Zezwalaj na pokazywanie wyskakujących okienek we wszystkich witrynach”. Aby dostosować uprawnienia konkretnych stron, kliknij Zarządzaj wyjątkami.

Internet Explorer 9 , 10

Widok zgodności

Aby system działał poprawnie w przeglądarkach  IE 9 lub IE 10 kliknij przycisk Widok zgodności. Ilustracja pokazująca przycisk Widok zgodności w przeglądarce :

Raz klikniętego przycisku nie trzeba klikać ponownie. Przy kolejnych odwiedzinach  Internet Explorer automatycznie wyświetli system w widoku zgodności.

AttachmentSize
8f153c7e-2384-4922-95f6-ae9919063999_34.jpg3.15 KB

Aktualizacja programu

Zmiany i poprawki są wprowadzane do programu praktycznie codziennie, aby zaktualizować program należy:

Menu -> (prawa strona) -> Aktualizuj program

Podczas aktualizacji programu, nie powinien działać żaden użytkownik oraz powinno być otwarte tylko jedno okno przeglądarki aktualizującej program.

Poprawek jest 25, każda z nich robi sie około 1-3 min, gdyby trwało to dłuzej proszę wejść do menu, i zaktualizować jeszcze raz ( zwłaszcza gdyby "zwiesił" się na poprawce pierwszej,lub podczas pierwszej aktualizacji )

Uwaga! Aby program działał poprawnie nie należy przerywać procesu aktualizacji a pracę na programie zacząć po jego zakończeniu.

Prosimy jednak o nieaktualizowanie programu bez wyraźnej potrzeby, jeśli system działa stabilnie i nie potrzebujemy nowych funkcji, prosimy o niekorzystanie z tej funkcjonalności bez wyraźnej potrzeby.

Wersje swojego programu można sprawdzić w stopce menu:

 

Przed aktualizacją można sprawdzić w systemie demo, czy interesujący nas moduł został zaktualizowany (oczywiście System Demo należy przed takim sprawdzieniem również zaktualizować).

wejście do demo: 

login: demo

hasło: demo

 

Aktualizacja programu zarówno aktualizuje program, jak i dane w nim zawarte, np. synchronizuje dane programu ze sklepem (np. jeśli wprowadzimy indeksy poprzez Panel Administracyjny sklepu te indeksy ulegną usunięciu).

w praktyce są dwie strategie "aktualizacyjne".

Pierwsza:

nie rusz, jak działa.

Druga:

jestem na bierząco (ta druga niesie ze sobą czasem szereg niespodzianek)

AttachmentSize
Zrzut ekranu-7.png245.91 KB
Zrzut ekranu-1.png1.92 KB

Dane firmy

Aby zmienić dane firmy należy wejść do opcji:

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Stałe tabele firmy -> Dane podstawowe -> Dane firmy

AttachmentSize
Zrzut ekranu-2.png227.21 KB

Dane punktu sprzedaży

W programie może być dowolna ilość magazynów w którym każdy magazyn może mieć swoje własne linie numeracyjne, swoje własne stoki magazynowe itp itd

 

menu -> konfiguracja -> edytuj punkt sprzedazy

 

bardzo ważnym przełacznikiem jest przełącznik Raportuj, dzieki niemu zapisy z danego punktu pojawią sie np. w KPiR

AttachmentSize
zrzut30.jpeg84.14 KB

Czy numerację dokumentów można zmienić? Numery i rok bieżący

numerację i format numerów na dokumencie ustala się :

Menu -> Konfiguracja -> Edytuj punkt sprzedaży -> Numery faktur (Menu górne )

Format numeru

Najczęściej numer ma postać:

numer dokumentu / oddział (punkt sprzedaży) / rok

w przypadku potrzeby numeracji miesięcznej przykładowy schemat powinien wyglądać np tak:

[nr]/[nr_pkt]/[rok]/[miesiac]

zmienne:

[nr] - numer dokumentu, ta zmienna zawsze powinna być w schemacie

[rok] - rok

[miesiac] - miesiac , gdy jest ta zmienne co miesiąc zerowana jest numeracja

[mm] - miesiąc, nie zeruje numeracja, numeracja jest ciągła w ramach roku

Liczniki

Numery dokumentów znajdują się:

Menu -> Konfiguracja -> Edytuj punkt sprzedaży -> Numery faktur (Menu górne )

Rok bieżący na fakturach ustala się w:

Menu -> Konfiguracja -> Zamknięcie okresu

AttachmentSize
Zrzut ekranu-1.png196.26 KB
Zrzut ekranu-2.png172.63 KB

Rok bieżący na dokumentach

Rok przy numerze faktury dodawany jest z opcji:

menu -> konfiguracja -> zamknięcie okresu i wyświetlanie faktur

Zmienne w numeracji faktur

[rok] - rok ( zmienna ustawiana w konfiguracji _

[miesiac] - miesiac ( zmienna pobierana automatycznie , po ustawieniu tej zmiennej nr nie będzie brany z liczników, a ustawiony kolejny z miesiąca)

[nr_pkt] - numer punktu ( zmienna pobierana automatycznie )

[nr] - numer ( zmienna pobierana automatycznie )

Edycja ustawień menu

Istnieje możliwość indywidualnych ustawienia wyglądu Menu (Elaboro Online System), dla danych Typów użytkoników w taki sposób, aby wyświetlone były tylko te funkcje systemu, które są niezbędne do pracy. Ustawienie te poprawia czytelność i szybość pracy.

Menu -> Konfiguracja -> Typy użytkowników -> Edytuj menu

Dodawanie/usuwanie widoku funkcjonalności polega na zaznaczaniu/odznaczeniu jakie funkcje mają być pokazywane, bądź ukryte.

Aby w/w ustawienia zadziałały musi być ustawione Prawo  konfiguracji Maski Typu:

prawo: maska_typu_na_menu

włączając użytkownikowi to prawo , włącza się "maskę uprawnień"

AttachmentSize
Zrzut ekranu-4.png257.4 KB
Zrzut ekranu-5.png10.01 KB

Menu w przeglądarce

Istaniej możliwość całkowitego pominięcia głównego menu programu (dzięki temu można szybciej wchodzić do interesujących nas opcji) korzystając z zakładek i skrótów swojej ulubionej przeglądarki.

Wszystkie wejścia do modułów w programie mają formę linków, które poprzez mechanizm drag-and-drop ( chwyć i upuść ) można przenieść na pasek przeglądarki.

Kodowanie SSL

Aby w znacznym stopniu podnieść bezpieczeństwo pracy na Elaboro Online System, można włączyć kodowanie SSL. W ten sposób można zapobiec możliwości przechwycenia danych przez innych użytkowników internetu.

Aby włączyć kodowanie SSL, należy zmienić adres uruchamiania programu poprzez dodanie literki "s" do słowa http, np.:

zmienić na

https://demo.elaboro.pl

AttachmentSize
Zrzut ekranu-1.png6.95 KB

Kolektor danych

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Table -> Kolektor

Domyślne ustawienia dla programu Novitus

dane indeksów dla odbioru:

dane dla wysyłki

AttachmentSize
Zrzut ekranu-1.png116.15 KB
Zrzut ekranu-2.png122.7 KB
Zrzut ekranu-3.png124.39 KB

Konfiguracja konta SMTP

Aby program mógł wysyłać maile, trzeb skonfigurować konto serwera poczty wychodzącej SMTP.

Menu -> Konfiguracja -> Najważenijsze tabele -> Dane podstawowe -> Serwer SMTP

AttachmentSize
Zrzut ekranu-3.png103 KB

Najważniejsze tabele

Termin płatności, sposoby płatności

Menu -> Konfiguracja -> Najważniesze tabele -> Stałe tabele firmy -> Tabele -> Spsoby zapłaty

Powyższy panel konfiguracyjny pozwala na zdefiniowanie dowolnych sposobów zapłaty np. przelew, gotówka, raty, itp. itd.

Uwaga, proszę zwrócić uwagę na pole:
"Ile procent wpłaty gotówki"

W przypadku gdy jest to gotówka pole to powinno wynosić 100, inaczej przy zamykaniu zamówienia sprzedaży będzie zgłaszał komunikat, o niezgodności płatności z zamówieniam.

więcej o ograniczeniach pracowników podczas sprzedaży można przeczytać:

AttachmentSize
Zrzut ekranu-4.png262.87 KB

Stawki VAT

Aby ustawić/zmienić istniejące stawki VAT (także do wydruków fiskalnych) należy skorzystać z modułu konfiguracyjnego:

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Tabele -> Stawki VAT

 

prawo : p_df_vat

 

uwaga, stawki vat ( literki ) powinny być zgodne z ustawieniami drukarki fiskalnej

więcej o drukarkach:

 

AttachmentSize
Zrzut ekranu-4.png116.77 KB

zmiana stawek VAT 1 stycznia 2011 r

W związku z planowanym wprowadzeniem nowych wysokości obowiązujących stawek VAT podatnicy używający urządzeń fiskalnych będą musieli od 1 stycznia 2011 roku dokonać przeprogramowania obecnie używanych stawek VAT na nowe.

Obecnie obowiązujące ( do 31 grudnia 2010 ) w urządzeniach fiskalnych stawki VAT to A=22%, B=7%, C=0% a pozostałym literom (D-G) przyporządkowuje się kolejne stawki obniżone na towary i usług, oraz sprzedaż zwolnioną z podatku VAT – tak stanowi obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Nowe Ustawy wprowadzają stawki: 23%, 8%, 5%, 0%

Ministerstwo Finansów w Rozporządzeniu z 23 grudnia 2010 określiło, że w urządzeniach fiskalnych literze A należy przywiązać stawkę podstawową (czyli nowa stawka 23%) kolejnym literom B–G należy przyporządkować kolejne stawki podatku wprowadzone na towary i usługi oraz sprzedaż zwolnioną z podatku. Zalecane jest programowanie w urządzeniu fiskalnym tylko tych stawek, które dany podatnik używa (jeśli nie prowadzi sprzedaży zwolnionej z podatku, towarów/usług ze stawką 0% czy 3%, nie należy ich w kasie/drukarce programować). Przez pierwsze 5 miesięcy od wprowadzenia nowych stawek VAT Ministerstwo Finansów dopuszcza możliwość zaprogramowania stawek VAT w innej, niż wyżej opisana kolejność.

AttachmentSize
roz_23.12.10_w_sprawie_warunkow_tech..pdf28.37 KB

Jednostki miar

aby zmienić jednostki miar należy:

menu->konfiguracja->najważniejsze tabele-> Stałe tabele firmy -> tabele -> miary

uwaga, w jednostkach miary można ustawić sposób zaokrąglania ( np. dla szt. do 1)

przez co w dokumentach nie będzie można wpisać wartości ułamkowych

 

 

AttachmentSize
Zrzut ekranu - 23.02.2011 - 11:10:02.png141.8 KB

Producenci

Aby ustawić ( dodać , usunąć , edytować ) tabelą producentów należy:

menu -> konfiguracja -> najważniesze tabele -> stałe tabele firmy -> tabele -> producenci

AttachmentSize
Zrzut ekranu - 14.02.2011 - 18:41:00.png120.14 KB

Waluty

Aby ustawić ( dodać , usunąć , edytować ) tabelą walut należy:

menu -> konfiguracja -> najważniesze tabele -> stałe tabele firmy -> tabele -> waluty

 

 

AttachmentSize
Zrzut ekranu - 15.02.2011 - 09:12:19.png131.18 KB

Procedury "noworoczne"

Rzeczy które należy zrobić w nowym roku (przed rozpoczęciem prosimy przeczytać ze zrozumieniem od pocztku do końca)


inwentaryzacja,  poniżej przedstawię najprostszą drogę (i prawidłową) do jej zrobienia :

1) Zaczynamy od aktualizacji programu:


menu -> ( po prawej) -> aktualizuj program -> wykonaj wszyskie poprawki

2) Następnie "prostujemy" stany magazynowe , operacja ta w zasadzie nie powinna być potrzebna, bo program powinien liczyć poprawnie stany , ale jak wiadomo nikt nie jest nieomylny więc dla pewności:

menu -> konfiguracja ->Najważniejsze tabele -> stałe tabele firmy ->  Magazyn -> wyrównanie stanów magazynowych wg ruchu towaru
( mogą pojawić się róznice na 10 miejscu po przecinku ...ale nie ma to znaczenia , błędy jakie mogą się pojawić nie powinny być istotne)

więcej o tym punkcie:

3) Utworzenie arkusza spisu z natury

menu -> magazyn -> spis z natury -> wpisujemy datę spisu -> utwórz arkusz spisu z natury

teraz spokojnie czekamy ( nie przerywamy ) ... może to trwać dość długo ponieważ program musi przeliczyć wszystkie kartoteki

uwaga ,  jeśli spis ma być z dniem np. 31.12.2012 , a już wprowadziliśmy faktury na styczeń program pokaże nam
3 różne ilości

- ilość z ruchu ( czyli ile wg programu było 31.12 , ilość zaokrąglona do 4 miejsc po przecinku )
- ilość ze spisu ( te pole jest do edycji , domyślnie taka samo jak ilość z ruchu , jednak bez zaokrągleń )
- ilość aktualnie na magazynie ( to pole jest czysto informacyjne )

data spisu nie powinna być "w przyszłości" ...  powinna być bieżąca lub wcześniejsza od aktualnej daty

4) drukujemy arkusz ( klawisz na samym dole ) ( uwaga arkusz może być dość długi )
na arkuszu wydrukuje się z pustą kolumną do wprowadzania poprawek

5) wprowadzanie poprawek

w polu "spis z natury"  wprowadzamy ilość jaka była 31.12 na magazynie

6) po skończeniu spisu klikamy na utwórz zamówienie przychodu wew.

program automatycznie utworzy zamówienie przychodu  i zamówienie rozchodu do których doda wpisy z różnicami ilości ,

7) zamówienia przychodu i rozchodu realizujemy, i w archiwum powstaną dokumenty które zarazem będzie protokołem różnic.

uwaga:

jeśli nie chcemy używać modułu spis z natury, a chcemy po prostu wydrukować aktualny raport stanów magazynowych:

- Jeśli nie było faktur styczniowych możemy wydrukować z raportów raport stanów magazynowych ( menu -> raporty -> stany magazynowe aktualny punkt )
- jeśli były wystawione faktury, możemy wydrukować raport wyliczanie stanów na dzień ( wyliczy nam inwentaryzację na danych dzień w przeszłości na podstawie ruchu towaru ,uwaga ze względu na wyliczanie ceny średniej ważonej wartość może być trochę różna niż raport stanów )

zatem drogi do wydrukowania inwentaryzacji są 2:

1) ręczne wprowadzenie różnic magazynowych poprzez dokumenty przychód i rozchód

1.1) wydrukowania raportu magazynowego ( raporty-> stany magazynowe aktualny punkt )

1.2) a następnie ( jeśli są ) wprowadzenie różnic magazynowych poprzez dokumenty przychodu i rozchodu ( powinno sie wybierać dokumenty INWPW, i RWINW )

2) automatyczne wprowadzenie różnic magazynowych poprzez spis z natury który wygeneruje automatycznie przychód i rozchód

2.1) Wydrukowanie spisu z natury, opis:

http://elaboro.pl/ksiazka/magazyn/spis/wystawienie

2.2) wpisanie ilości do spisu,

2.3) zamykając spis automatycznie wygeneruje dokumenty zamówienia przychodu i rozchodu ( na dzień robienia spisu ), do których należy wejść ręcznie zamknąć.

2.4) następnie drukujemy stuany magazynowe ( raporty-> stany magazynowe aktualny punkt )


Numeracja faktur:

Zaczynamy od aktualizacji programu:
menu -> ( po prawej) -> aktualizuj program -> wykonaj wszyskie poprawki

numery faktur ustala się :

menu -> konfiguracja-> edytuj punkt sprzedaży -> Numery faktur ( górny prawy róg )

więcej:
http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/numery

aby zacząć w nowym roku numeracje od 1, numery zerujemy ( czyli ustawiamy wszystkie na 0 )

-  numery faktur można zmienić tylko z bieżącego magazynu , aby więc zmienić dokumenty na kilku magazynach należy za kazdym razem zmienić  magazyn i tam ustalić numery.

- przy okazji uwaga , nigdzie w ustawie o rachunkowości nie jest napisane że numery muszą się zaczynać w nowym roku od 1
więc można po prostu nie zmieniać numeracji i to też jest prawidłowe w myśl ustawy ( ważne aby zmienić rok )


 

Rok bieżący:

- rok przy numerze faktury dodawany jest z opcji:

menu -> konfiguracja -> zamknięcie okresu i wyświetlanie faktur


 

Zmiana VAT ( Tylko:  1 stycznia 2011  lub gdy znowu zmienią się stawki VAT)

Aby zmienić stawki VAT należy :

zaktualizować program, a później :

menu -> konfiguracja -> najważniejsze tabele -> stałe tabele firmy -> table -> stawki VAT -> zmień stawki

http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/stawki_vat

Nie należy zmieniać "ręcznie stawek", ponieważ w ten sposób nie zmieni wartości magazynu. Aby zmienić stawki należy skorzystać z opcji "zmień stawki VAT" ,  opcja ta zmieni stawki i ceny w magazynie.

NIE NALEŻY TEGO ROBIĆ PRZED INWENTARYZACJĄ

uwaga procedura zmiany stawek, zmienia tylko ceny sprzedaży i stawki vat w magazynie ( towarów, usług, środkach trwałych, wyposażeniu) , zamówienia (sprzedaży,zakupu) ze stawkę 22% pozostają bez zmian,  więc trzeba wykasować zamówienia lub zmieniać ręcznie stawkę podczas realizacji zamówień sprzed 01.01.2011.

( w zamówieniu sprzedaży prawo do zmiany vat : p_zmiana_vat , w  zamówieniu zakupu prawo do zmiany vat: zakup_zmiana_vat )

Stawki w drukarce fiskalnej może zmienić tylko uprawniony serwisant zmieniając stawki w programie nie zmienia się stawek w drukarce.

 

po aktuaizacji program ustawi automatycznie stawki VAT ( wg ustawy ):

A - 23

B - 8

C - 5

D - 0

Z - ZW

niektóre drukarki ( np. Novitus ) mają ustawione domyślnie stawki :

C-0 , D 5   w takim przypadku należy zmienić stawki w programie, lub w drukarce aby były jednolite i takie same w programie jak i w drukarce fiskalnej. ( limit zmian w drukarkach jest na około 30 zmian stawek vat, więc "ekonomiczniej" jest zmieniać ustawienia w programie elaboro)

AttachmentSize
Zrzut ekranu - 29.12.2010 - 19:18:10.png30.67 KB

Esencja - zamknięcie roku

Aby rozpocząć nowy rok, trzeba go "zamknąć" jest to pojęcie umowne składające się z kroków:

1) inwentaryzacja : można pominąć obowiązkowo tylko trzeba zrobić wydruk stanów magazynowych aktualnych lub zrobić to później w raporcie wyliczanie stanów na dzień
2) wyzerowanie numerów dokumentów : nie ma obowiązku i można pominąć i kontunuować numeracją z poprzedniego roku, ale lepiej wyzerować
3) zmiana numeru roku na dokumentach : w zasadzie nie ma obowiązku tego robić, ale głupio będzie wyglądać  stary rok  ...więc lepiej zmienić na aktualny.

Faktura w nowym roku ze starą numeracją

Mam problem, wystawiłem faktura w nowym roku ze starą numeracją co zrobić

Jeśli chodzi o zmianę roku bieżącego to wyjaśni wszystko ten link:
http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/nowyrok

jeśli chodzi o zmianę konkretnego numeru faktury to można to zrobić z historii ( potrzebne prawo: zmiana_nr_sprzedaz lub dla zakupu: zmiana_nr_zakup  korekty zakupu: zmiana_nr_kor_zakup)

opis:
http://elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz/sprzedaz/Zmien_nr_dokumentu

Jeśli w wyniku tego powstała "dziura" w numeracji:
http://elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz/problemy/wypenienie_dziury

Punkty sprzedaży

Każdy z punktów posiada osobną numerację faktur, posiada także osobną bazę kontrahentów, jak również zawartość magazynu. Z każdego punktu można generować osobne raporty i dowolnie go konfigurować.

Dodanie nowego punktu

Aby dodać nowy punkt należy:

Menu -> Konfiguracja -> Dodaj punkt sprzedaży

 

AttachmentSize
Screenshot.png162.6 KB

Prawa

W celu tworzenia i edycji punktu sprzedaży, użytkownik powinien mieć włączone poniższe prawa:

p_usuwanie_punktu

p_dodawanie_punktu

p_edycja_nazwa_punkt

Usunięcie punktu

Nie można usunąć punktu, w którym aktualnie jest się zalogowanym, ani centrali firmy.

Menu -> Konfiguracja -> Usuń punkt sprzedaży

AttachmentSize
Zrzut ekranu-1.png168.25 KB

Skany dołączane do dokumentów

 do większości dokumentów mozna dołączyć skany/pliki dodatkowe

 

prawa:

p_upload_pobierz  prawo do pobierania skanów

p_upload_usun   prawo do usuwania skanów

Sklep internetowy

W Elaboro Online System jest wbudowany sklep internetowy, jest on domyślnie włączony i wyświetla się w internecie przez co może pokazywać informacje których byśmy sobie nie życzyli, aby go wyłączyć nalezy:

menu -> konfiguracja -> najważniesze tabele -> stałe tabele -> sklep detal www -> wizytówka przy wyłączonym sklepie

 

aby włączyć w panelu nalezy włączyć sklep:

 

aby uzyskać więcej informacji o sklepie prestashop by elaboro zapraszamy do poczytania:

http://elaboro.pl/ksiazka/presta

AttachmentSize
obr1.jpg47.08 KB

Wydajność systemu

W przypadku zaobserwowanych problemów z wydajnością Elaboro Online System, należy przeprowadzić poniższe testy:

1) Czas dostępu do serwera

W konsoli systemu windows (cmd) lub linux uruchamiamy komendę:

ping elaboro.pl

Tym sposobem sprawdzamy czasu dostępu do Elaboro Online System. Jeżeli czas (time) przekracza 150ms, może to spowodować spowolnienie pracy. Winę za to może ponosić przeciążone łącze ( elaboro.pl ma podłączenie 1 gbit , więc prawie na pewno wina nie leży po stronie serwerów) . Dlatego też warto sprawdzić dostęp do np. ping onet.pl lub ping google.pl.  Jeśli czasu dostępu jest podobny do czasu dostępu do Elaboro Online System oznacza to, że łącze na którym pracujemy jest za wolne bądź też przeciążone. W takim przypadku łącze jest winne za wolną pracę program. Ważnym parametrem jest też packet loss, z którego można odczytać ilość błędów na łączu. Im więcej, tym program będzie gorzej pracował, jest to ważne zwłaszcza przy połączeniach bezprzewodowych.

2) Obciążenie serwera

Nie ukrywamy jakości pracy naszych serwerów,  pełne wykresy i statystyki są dostępne pod adresem:

http://munin.elaboro.pl/

Istotny jest zwłaszcza wykres  Load average, jeśli  wartości przekraczają 1, wtedy serwer jest obciążony ponad miarę.

Warto też zauważyć, że co 2 godziny (widoczne piki na wykresie) system robi pełny backup (trwa około 30-40 sek), w tym czasie może nastąpić chwilowy spadek szybkości, jednak z opinii klientów wynika, że jest on praktycznie niezauważalny. Priorytetem dla serwera jest bieżąca praca programu, a backup robi sie w tle mając niższy priorytet, przy większym obciążeniu systemu może to wydłużyć czas backupu, jednak nie powinno to być zauważalne podczas normalnej pracy.

3) Iniciacja systemu

System w początkowej fazie może działać dużo wolniej ( podczas otwierania dodaje prawa, iniciuje pliki,indeksuje dane itp itd) podczas następnych wejść do systemu powinien działać dużo sprawniej. Także podczas pierwszego otwarcie może uruchamiać się odrobinę wolniej ( musi wgrać pliki javascript, css itp )

AttachmentSize
Screenshot.png68.93 KB

Elaboro Online System jest lepsze :-)

kilka obrazków których u nas nie zobaczysz ;-)

( zrzuty ekranu z serwisu hotmoney.pl )

empik

Bank ING

 

Alior Bank

 

 PKO BP

WBK

 

 GoldenLine

 

AttachmentSize
Zrzut ekranu-4.png117.75 KB
Screenshot.png38.2 KB
Zrzut ekranu-2.png41.57 KB
Zrzut ekranu - 26.11.2010 - 19:16:56.png43.96 KB
bz_wbk_awaria_10012011_450.jpeg21.81 KB
Zrzut ekranu - 25.05.2011 - 11:12:54.png13.66 KB

Przetestuj połączenie do serwera

aby przetestować połącznie do datacenter w którym są nasze serwery należy wejść do :

i kliknąć na Begin Test

Wydajność IE w bardzo dużych raportach

Komunikaty IE o długotrwałym wykonywaniu skryptu

Działanie niektórych skryptów może trwać bardzo długo, co może powodować monitowanie użytkownika programu Internet Explorer o zdecydowanie, czy działanie danego skryptu ma być kontynuowane. Skrypty o długotrwałym działaniu mogą być używane w niektórych testach lub testach porównawczych. W takich przypadkach korzystne może być wydłużenie czasu, po jakim ma być wyświetlane to okno komunikatu. W programie Internet Explorer wartość limitu czasu dla skryptów można zmienić na konkretnych komputerach klienckich, modyfikując wpis rejestru.

 

W niektórych sytuacjach strona sieci Web może zawierać skrypt, którego działanie trwa wyjątkowo długo. Jeśli na stronie sieci Web zastosowano skrypt dotyczący formantu ActiveX służący do przesłania bardzo dużego pliku lub wykonania kwerendy na dużej bazie danych, może powstać znaczne opóźnienie. W programie Internet Explorer takie długie opóźnienie jest wykrywane i użytkownik jest monitowany za pomocą okna dialogowego z następującą informacją:

Ta strona zawiera skrypt, którego zakończenie trwa wyjątkowo długo. Aby zakończyć ten skrypt teraz, kliknij przycisk Anuluj.
 

Analogiczne okno komunikatu w programach Internet Explorer 4.0, 5.0, 6, 7 i 8 zawiera informację:

Skrypt na tej stronie powoduje wolniejsze działanie programu Internet Explorer. Jeśli będzie on kontynuowany, komputer może przestać reagować. Czy chcesz przerwać działanie skryptu?
 

Ten mechanizm umożliwia użytkownikowi zatrzymanie nieodpowiednio działającego skryptu, który został zapętlony lub działa wolno z innego powodu.

Ten mechanizm umożliwia użytkownikowi zatrzymanie nieodpowiednio działającego skryptu, który został zapętlony lub działa wolno z innego powodu.

W programie Internet Explorer 4.0 i nowszych wersjach przeglądarki wartość tego limitu czasu nie jest już ustawioną na stałe wartością opartą na komunikatach systemu Windows. Obecnie program Internet Explorer śledzi łączną liczbę wykonanych instrukcji skryptu i resetuje tę wartość przy każdym rozpoczęciu nowego wykonania skryptu, na przykład od upłynięcia limitu czasu lub od uruchomienia programu obsługi zdarzeń, dla bieżącej strony za pomocą aparatu skryptu. Okno dialogowe z informacją o długotrwałym działaniu skryptu jest wyświetlane w programie Internet Explorer, gdy ta wartość przekroczyła określony próg. Program Internet Explorer nie sprawdza dla każdej instrukcji, czy limit został przekroczony. Aparat skryptu okresowo sonduje program Internet Explorer, przekazując mu liczbę wykonanych instrukcji, a program Internet Explorer sprawdza, czy mieści się ona w limicie. Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest wykonanie większej liczby operacji, niż jest to dozwolone w domyślnym limicie, bez wyświetlania okna dialogowego, jeśli cały proces wykonywania skryptu zostaje zakończony przed sondowaniem programu Internet Explorer przez aparat skryptu.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne

W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu.

 

Aby zmienić tę wartość limitu czasu w programie Internet Explorer 4.0, 5.0, 6, 7 lub 8, wykonaj następujące czynności:

 1. Za pomocą Edytora rejestru, takiego jak program Regedt32.exe, otwórz ten klucz:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles

  Uwaga Jeśli brakuje klucza

  Styles

  , należy utworzyć nowy klucz o nazwie

  Styles

  .

 2. W obszarze tego klucza utwórz nową wartość DWORD o nazwie „MaxScriptStatements” i ustaw w niej odpowiednią liczbę instrukcji skryptu. W przypadku braku pewności co do tego, jaka wartość jest odpowiednia, można skonfigurować dla wartości DWORD ustawienie 0xFFFFFFFF, aby całkowicie wyłączyć to okno dialogowe.

Domyślnie ten klucz nie istnieje. Jeśli nie dodano tego klucza, domyślny limit progowy okna dialogowego limitu czasu w programie Internet Explorer od wersji 4 to 5 000 000 instrukcji.

 

Wydajność podsystemów data center

Nasze główne serwery trzymamy w data center OVH w poniższym linku można zobaczyć aktualne obciążenie łącz do naszych serwerów :

 

 

Zgubiłem hasło

co zrobić jeśli zgubiłem hasło, lub nie mogę zalogować się do programu

odpowiedź

w tym przypadku prosimy o kontakt z konsultantem, z adresu mail , lub konta gg które zarejestrowane jest w systemie  ( a użytkownik jest w grupie admin )

 

a jeśli to hasło pracownika ( nie admina )

Zmiana wyglądu dokumentów

Wydruk dokumentów html, i pdf w systemie elaboro wykorzystuje mechanizm szablonów smarty

1)  Dostęp ftp do szablonów

W celu możliwości edytowania/zmiany wyglądów dokumentów, należy uzyskać login i hasło do serwera ftp.

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Dane firmy -> ftp wydruki

prawo: ftp_dane_wydruki

wykorzystując klienta ftp np. total commander

można dostać się do edycji szablonów

2) Edycja szablonów

szablony dokumentów są trzymane w plikach o rozszarzeniu *.tpl

aby zmienić/dodać nowy szablon dokumentu, nalezy na końcu nazwy dodać liczbę 2.  (oryginalnych nie powinno się zmieniać, gdyż po aktualizacji programu będą nadpisane)

np. dla sprzedaży w katalogu:

/sprzedaz/dokument/

jest plik sp.tpl (w nim jest zawarty szablon faktury sprzedaży), którego należy skopiować na dysk twardy i edytować.

Do edycji polecamy program notepad++

Przed edycją należy ustawić w nim standard polskich liter na ISO - 8859 -2.

Po edycji wgrywamy szablon do katalogu pod nazwą sp2.tpl

Uwaga ! edytując szablony notatnikiem, źle zakoduje polskie znaki i mogą pojawią się "krzaki" zamiast polskich liter, należy edytować programem który poprawnie zapisze polskie znaki w formacie ISO-8859-2 ( zwanym też LATIN2 )

3) Nagłówek, stopka

dla większości dokumentów można zdefiniować nagłówkek i stopkę w:

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Stałe tabele firmy -> "interesujący nas dokument"

Jest możliwość ustawienia osobnych nagłówków dla osobnych magazynów. Stosując odpowiednie zapytanie w szablonie tpl.

{if $zam->tnr=='01'} ... {/if}

gdzie tnr=='01' określa numer magazynu. Wystarczy podać linki do nagłówków, które mają się wyświetlić na wydruku odpowiedniego magazynu.

3) Włączenie szablonu

Działające szablony można zobaczyć uaktywniając stosowne prawo włączające wydruk pdf, np. dla sprzedaży prawo: sp_wydruk_do_pdf

4) Pliki styli css

- kolory i czcionki powinno się definiować w stylach css  ,  aby szablon pobrał dobry plik css, należy podać poprawne ścieżki ( przykład jest w oryginalnym pliku tpl )

-jeśli chcemy zmienić plik css, powinno utworzyć się nowy plik np. style2.css  i do niego odwoływać się w pliku tpl (ponieważ oryginalny po aktualizacji będzie nadpisywany )

5) Uwagi

Uwaga! przed edycją proszę zachować kopię edytowanych plików. W przypadku "popsucia" plików można usunąć wszystkie pliki tpl i zaktualizaować program.

AttachmentSize
Zrzut ekranu-2.png98.36 KB
npp.5.8.4.Installer.exe4.16 MB

drukowanie bez stopki i nagłówka

Drukowanie stron w Internet Explorer bez stopki i nagłówka

Nagłówki i stopki, które drukują się wraz z resztą tekstu mogą być naprawdę irytujące. Pora się ich pozbyć raz a dobrze.

 

Pierwszy sposób jest banalny, ale działa jednorazowo. To opcja dla osób, które czasem jednak potrzebują adresu URL w stopce, jako formy przypomnienia skąd pochodzi treść wydrukowanego dokumentu.

Kiedy już mamy wyświetloną stronę, przechodzimy najpierw do Podglądu wydruku w menu Plik. W otwartym oknie podglądu wyłączamy funkcję: Wyłącz lub włącz nagłówki i stopki.

Permanentne wyłączenie funkcji
Stałe wyłączenie aplikujemy poprzez wejście w Ustawienia Strony gdzie usuwamy zawartość pól Nagłówek i Stopka.

Dodatkowo możesz sobie poeksperymentować poprzez wpisanie różnych opcji podanych poniżej:

&w ? Tytuł okna
&u ? Adres URL
&d ? Krótki format daty
&D ? Długi format daty
&t ? Zwykły format godziny
&T ? Czas podany w trybie 24h
&p ? Numer aktualnej strony
&P ? Całkowita ilość stron
&b ? Wyrównanie tekstu do prawej strony
&b[Tekst]&b ? Jeśli Tekst jest pomiędzy wartościami &b tekst zostanie wyśrodkowany.

Np.: Wydrukowałem &P stron dnia &d o godzinie &T

Co powinno wyglądać:

Wydrukowałem 25 stron dnia 24/1/2009 o godzinie 19:05.

 

AttachmentSize
31-388x400.jpg33.44 KB
12.jpg41.56 KB
logo3-460x400.jpg35.41 KB

Zrobienie zrzutu z ekranu

Procedura zrobienia zrzutu z ekranu (ang. screenshot) i wysłania go mailem.

1. Tworzymy zrzut
Naciskamy na klawiaturze klawisz "Print Screen" często oznaczony "PrtScr". Znajdujący się nad przyciskami "Insert" oraz "Delete" na klawiaturze numerycznej, lub w górnym prawy rogu klawiatury notebooka.

2. Uruchamiamy program graficzny (np. Paint).

Wybieramy program z listy, lub korzystając z menu "Start" wybieramy "Uruchom" i w  białe pole  wpisujemy "mspaint" a następnie klikamy "OK".

W tym momencie otworzył się nam program Paint.

3. Wklejamy obraz ze schowka
wciskając kombinację klawiszy Ctrl+V lub wybieramy "Edycja" -> "Wklej" z menu na górze okna.

4. Zapisujemy plik
W tym celu, ponownie z górnego menu, wybieramy "Plik" -> "Zapisz jako..." lub wciskamy kombinację klawiszy Ctrl+S. Jako nazwę pliku wpisujemy np. "Zrzut i data".Ostatnią czynnością jest kliknięcie przycisku "Zapisz".

5. Wysyłamy załacznik
Tak przygotowany zrzut ekranu możemy bez problemu wysłać w zgłoszeniu  poprzez dodaj załącznik.

Zaczynam i .... napsułem

Chciałbym zresetować i wyczyścić cały program.

Wchodzimy do programu, w adresie www, miejsce "menu.php" zastępujemy "czysc.php", przykładowo dla demo:

wchodzimy na tą stronę  [wpisujemy adres i -> klawisz enter ] i wtedy doda się prawo

następnie z panelu Konfiguracyjengo ustawiamy prawo dla użytkownika. Po wejściu jeszcze raz do "www. ... /czysc.php", można wyczyścić system z wszystkich danych.

 

Uwaga ! po zakończeniu operacji bardzo zalecamy wyłączenie wszystkim tego prawa, aby przez przypadek nie skasować danych ponownie.

 

AttachmentSize
Zrzut ekranu - 08.11.2010 - 10:54:33.png14.35 KB
Zrzut ekranu - 08.11.2010 - 10:56:10.png5.64 KB