Księga Handlowa (pełna księgowość)

Edycja dekretów

Edytować schematy dekretowania można

 

Menu -> księgowość -> edycja schematów dekretowania

Księgowanie Kosztów - zakupu

Każde przyjęcie faktury zakupowej wiąże się z wystawieniem 3 dokumentów:

1) dokumentu finansowego FZ

2) dokumentu magazynowego PZ

3) dokumentu Kasowego KW

 

Księgowanie Kosztów - zakupu FZ

Księgowanie kosztów FZ

podczas wyprowadzania do systemu faktury zakupowej wybiera się dekret:

 

aby zobaczyć te okno w programie należy wcisnąć:

 

domyślny dekret dla zakupu można zdefiniować

menu -> księgowość -> Operacja schematy księgowania

 w tej opcji można podpiąć dekret, aby go zedytować lub dodać inny

menu -> księgowość -> edycja dekretów

prawidłowa definicja dekretu faktury zakupu powinna wygladać :

 

 

 

AttachmentSize
zam_zak.jpg71.12 KB
zam_zak1.jpg1.56 KB
zam_zak2.jpg121.77 KB

Księgowanie Kosztów - zakupu KW

jeśli na wprowadziliśmy dane do pola przjęta gotówka w dokumencie zakupu, automatycznie zostanie wystawiony dokument KW

mozna do niego przypisac dekret w :

menu - > księgowość -> operacje schematy księgowania

 

prawidłowowo wypełniony dekret KW

 

AttachmentSize
zam_zak6.jpg117.93 KB
zam_zak7.jpg17.29 KB

Księgowanie Kosztów - zakupu PZ

Księgowanie dokumentu zakupu, przyjęcie na magazyn

podczas księgowania dokumentu zakupu automatycznie tworzy się dokument magazynowy PZ

Aby przypisać dekret do operacji wystawienia dokumentu magazynowego nalezy wejść

menu -> księgowość -> Operacje schematy księgowania

 

 

należy przypisać odpowiedni dekret:

 

 

domyslna definicja dekretu:

 

AttachmentSize
zam_zak3.jpg121.39 KB
zam_zak4.jpg23.33 KB
zam_zak5.jpg37.51 KB

Księgowanie Rozchodu

Rozchód RW

Rozchód RW

1) Przykład dekret RW

przykładowy dekret:

 

 

jak widac rodzaj:

 

 

TG to grupy towarowe definiowane w strukturze magazynu:

AttachmentSize
zam_zak8.jpg120.83 KB
zam_zak10.jpg62.75 KB
zam_zak9.jpg30.98 KB

Zestawienie obrotów i sald

zestawienia obrotów i sald

 

menu -> księgowość -> konta syntetyczne

AttachmentSize
zrzut29.jpeg140.31 KB

problemy i pytania

Jak usunąć zapisy dotyczące konkretnego dokumentu z FIK

Jak usunąć zapisy dotyczące konkretnego dokumentu z FIK, np zapisy dotyczące faktury zakupu

1) generalnie usuwać wprost zapisów z FIK w myśl ustawy nie wolno ( będzie dziura w numeracji ), a powinna być ciągłość numeracji.

2) aby "usunąć" zapisy z FIK należy cofniąć dokument źrółowy ( w tym wypadku fakturę zakupu) co zpowoduje:

- dodanie literki U przed numerem dokumentu zaksięgowanego
- wyzerowanie wpisów winien i ma w księdze handlowej

zrealizowanie cofniętej faktury spowoduje dodanie kolejnych wpisów do FIK