5 - Spis z natury

Moduł do zmiany stanów magazynowych także z datą wcześniejszą

Menu -> Magazyn -> Spis z natury

AttachmentSize
Zrzut ekranu-8.png257.25 KB

Pytania i problemy - spis z natury

wygenerowałam w programie elaboro spis z natury i w drugiej pozycji wychodzi mi różnica 2 szt. pomiędzy tym, co program podaje, że „powinno być w ruchu” i „jest aktualnie w magazynie”. Czy może mi Pan powiedzieć z czego to wynika? 30 grudnia wystawiłam ostatnią fakturę na 2 szt. towaru z tej właśnie kategorii, czy to ma jakiś związek?

    Kolumna powinno być jest kolumną "wyliczeniową" ( bez względu na to co pokazuje magazyn) , program na podstawie wejść i wyjść z magazynu liczy ilość  "jaka powinna być".

Kolumna w magazynie pokazuje ile "jest" aktualnie na magazynie, jeśli sprzedała towar Pani po spisie, ilość w "wyliczeniowa" nie uległa zmiania ( bo już ją wyliczyło), ale ilość na magazynie zmiejszyła się o 2 szt.

    Ilość wyliczeniowa ( kolumna powinno być), jest to jakby zamrożona ilość ile powinno być w danym dniu na  magazynie.

    Zrobione to zostało aby inwentaryzację można robić "wstecz" .... tzn. możliwy jest np. taki scenariusz:  np. robimy spis z nautury 30 grudnia, i wysyłamy część pracowników do liczenia towaru, oni spisują to na kartkach (wydrukowanych ze spisu), a my później ( mamy na to dowolną ilość czasu )  przepisujemy z tych kartek do spisu, który wygeneruje nam przychód i rozchód ( z datą rozpoczęcia spisu),  proszę zauważyć że jednocześnie może trwać sprzedaż ( byle nie zabierać towarów z magazynu przed spisaniem)

     Inny scenariusz może być taki, wieczorem genrujemy spis z natury tylko na jakąś grupę towarów, i pracownicy na koniec dnia liczą tą grupę, od rana następnego dnia może trwać sprzedaż, a spis z natury może być wpisany później, przy takim podejściu można małymi grupami towarów codziennie inwentaryzować magazyn.

W podanych scenariuszach spis z natury jest jakby nakładką porównującą fizyczną ilość na magazynie z tym co powinno być w komputerze, i generującą przychód i rozchód.

proszę też zauważyć że po skończonym spisie powinno się wydrukować stany magazynowe ( sam spis tego nie robi ), spis służy tylko do spisania i wygenerowania różnic, różnice generują dokumenty: zamówienie przychodu i zamówienie rozchodu, które także należy zamknąć, i dopiero po zamknięciu tych 3 dokumentów ( spis, przychód, rozchód) "wyprostuje" się nam magazyn.

Zrobienie spisu z natury

Procedura robienia spisu z natury:

1) Przed rozpoczęciem spisu z natury "prostujemy" wszystkie stany magazynowe

menu-> raporty -> sekcja magazyn -> Wyrównanie stanów magazynowych wg ruchu towaru

2) wygenerowanie stanów nagazynowy z danego dnia, proszę zauważyć, że jest możliwość zrobienia (wpisania) stanów magazynowych  z dniem wcześniejszym np.  1 stycznia, systuacja taka może być potrzebna, gdy jest już po spisie z natury (mamy wydrukowaną inwentaryzację), wtedy możmy już  rozpocząć sprzedaż, a stany magazynowe wpisywać równolegle.

Program na podstawie ruchu towaru obliczy nam ilość jaka powinna być na magazynie z dniem rozpoczęcia spisu oraz cenę zakupu średnią ważoną.

uwaga procedura generowania stanów może być długotrwała, program liczy wszystkie wejścia i wyjścia towaru oraz na tej podstawie ustala ilości, więc może to przy dużej ilości dokumentów trwać dość długo.

po wygenerowaniu spisu, drukujemy go i spisujemy faktycznie towary z magazynu

2) wpisanie ilości wpisujemy do programu ilości ze spisu z natury z danego dnia

3) Zamykamy spis, a program sam generuje zamówienie przychodu i zamówienie rozchodu,

4) Utworzy nam się automatycznie dokument zamówienia przychodu wew. i rozchodu wew. wchodzimy do tych dokumentów i sprawdzamy.

menu - > zakładka magazyn - > przychód ( lub rozchód )

5) zamykamy zamowienie przychódu i zamówienie rozchódu

aby zamknąć wchodzimy do zamówień przychodu (lub rozchodu) wchodzimy w bieżące zamówienie sprawdzamy je i zamykamy.

więcej o przychodach można przeczytać:

Zamykając zamówinie przyjęcia i zamówienie rozchodu ,  wyrównujemy ilość na magazynie z dniem otwarcia spisu z natury.

AttachmentSize
Zrzut ekranu-7.png186.78 KB
Zrzut ekranu-9.png202.39 KB
Zrzut ekranu-10.png177.42 KB
Zrzut ekranu-11.png249.69 KB
Zrzut ekranu-12.png214.91 KB