4 - Numery seryjne

Każdy z utworzonych indeksów może posiadać swój unikatowy numer seryjny - SN, jak również może mieć ogólny numer partii - PN.

dla przykładu:

Numer Seryjny - SN - np. telefony z numer IMEI, dyski twarde z numerami SN, unikatowe elementy z numerem seryjnym.

Numer partii - PN - cukier, węgiel, książki z part numberem, leki z numerem partii i datą ważności.

Domyślne numery seryjne

Menu -> Magazyn -> Zawartość -> (kliknięcie na nazwę indeksu)

W momencie dodawania lub edycji indeksu (podstawowe cechy indeksu) można ustawić (zaznaczyć) opcję:

W dokumentach przyjęcia s/n wypełniaj automatycznie

( uwaga , zaznaczając tą opcje nie będzie można zmienić numeru na "nieseryjny" )

W momencie zaznaczenie powyższej opcji, system automatycznie przypisze, w momecnie wejścia danego towaru/produktu - PZ, PW, indywidualne numery seryjne wg wzoru zapisanego w polu:

Definicja nr seryjnego s/n

w tym polu można używać zmiennych:

[numer]- licznik numerów;
[podgrupa]- podgrupa;
[indeks]- indeks;
[symbol]- symbol indeks;
[ID]- kod numeryczny indeksu;
[kolejny]- kolejny nr. z przedrostka;

Każdy indeks może mieć swoją definicję nadawania numerów seryjnych, jednak aby za każdym razem nie definiować jej ponownie można użyć domyślnej definicji numeru seryjnego.

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Stałe -> Magazyn -> Numery seryjne:

 

AttachmentSize
Zrzut ekranu-6.png245.67 KB
Zrzut ekranu-5.png208.1 KB

Jakie numery, symbole, etykiety można przypisać do towaru

Menu -> Konfiguracja -> Tabele -> Magazyn -> Numery seryjne

Każdy towar/produkt może mieć:

- Domyślny wzór nadawania numerów seryjnych

(opcja przydatna w przypadku produkowania wyrobów własnych. Dzięki niej system automatycznie możne nadawać kolejne numery seryjne dla wyprodukowanych towarów - dla każdej sztuki inny)

- Domyślny PN

(dodawany podczas edycji lub dodawania indeksu, numer ten jest wykorzystywany przy przyjęciu towaru)

- Symbol/etykieta

(numer, który możemy sami zdefiniować ... lub np. określenie skrócone towaru), definiowany jest przy dodawaniu indesku lub jego edycji.
 

- Part Number

(numer partii - za pomocą numeru PN można określić numer każdej dostawy, bądź przypisać Numer Partii Producenta danego towaru. Gdy pole zostawimy puste, wypełni się domyślnie, jako numerem dokumentu przyjęcia PZ)
 

- Serial Number SN

(numer seryjny - za pomocą numeru SN można określić indywidualny numer nadany przez producenta danego towaru - seryjny. Bądź - nieseryjny, orkeślany zazwyczaj wtedy, jako Part Number PN.

Numery seryjne indeksu

Menu -> Magazyn -> Zawartość magazynu -> (Szukanie indeksu) -> (Niebieskie tło pod ndeksem) -> S/N

w tym miejscu można przejrzeć, i edytować historię numerów seryjnych powiązanych z danym indeksem.

AttachmentSize
Zrzut ekranu-1.png262.67 KB

Ustawienie drukarki kodów kreskowych Zebra

Aby zaprojektować dowolną etykietę można skorzystać z programu Zebra Designer (jest w załączniku) po instalacji programu projektujemy etykietę, a następnie robimy wydruk do pliku tekstowego.

Edytujemy zapisany plik. Zamieniamy elementy na zmienne elaboro

i wklejamny do:

Menu - > Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Magazyn -> Drukarka Zebra

 

lista dostępnych zmiennych :

[nrseryjny] - numer seryjny

[podgrupa] - podgrupa

[indeks] - nazwa indeksu

[symbol] - symbol indeksu

[ID]- numer indeksu

 

przykład wzoru etykiety 1:

^XA~TA000~JSN^LT0^MNW^MTT^PON^PMN^LH0,0^JMA^PR5,5~SD15^JUS^LRN^CI0^XZ
^XA
^MMT
^LL0203
^PW406
^LS0
^BY3,2,81^FT64,209^BEN,,Y,N
^FD[symbol]^FS
^FT12,89^A0N,25,28^FH^FD[indeks]^FS
^FT117,121^A0N,25,36^FH^FD[nrseryjny]^FS
^FO4,1^GB375,50,50^FS
^FT4,41^A0N,42,60^FR^FH^FDPrzykladowa firma^FS
^PQ1,0,1,Y^XZ

przykład wzoru etykiety 2:

           
^XA~TA000~JSN^LT0^MNW^MTT^PON^PMN^LH0,0^JMA^PR5,5~SD15^JUS^LRN^CI0^XZ
^XA
^MMT
^LL0203
^PW406
^LS0
^BY2,3,44^FT12,157^BCN,,Y,N
^FD>:[nrseryjny]^FS
^FT11,53^A0N,25,31^FH^FD[podgrupa]^FS
^FT11,83^A0N,25,31^FH^FD[indeks]^FS
^PQ1,0,1,Y^XZ           

 

procedura testowania wygląda tak:

1) tworzymy etykietę w designerze (jest w załączniku )
2) zapisujemy ją do plik.txt

3) udostępniamy zasób drukarki w zasobach sieciowych, tworzymy drukarkę sieciową z zebry ( i wydrukuj na nią coś na próbę z designera )
gdzie zasób sieciowy powinien nazwać się zebra


instrukcja:

elaboro.pl/sites/default/files/dos2usb.pdf

4)
z konsoli:  copy plik.txt  \\127.0.0.1\zebra

i powinna się wydrukować etykieta.

AttachmentSize
Designer.exe8.79 MB
Zrzut ekranu-4.png240.57 KB
dos2usb.pdf124.6 KB

Instalacja Drukarki i ActiveX obsługującego drukarkę Zebra

Procedura wygląda następująco:

I) iNSTALACJA DRIVERÓW DRUKARKI

1) wchodzimy w tryb administratora ( tylko w tym trybie można zainstalować activex )

2) instalujemy sterowniki dukarki Zebra z dostarczonej płyty

3) po zainstalowaniu robimy testowy wydruk próbny

panel sterowania -> drukarki -> zebra -> wydruk testowy

4) udostępniamy drukarkę jako zasób sieciowy i nadajemy jej nazwę: zebra

5) robimy próbny wydruk do drukarki

 zapisujemy do dowolnego pliku tekstowego np. c:\plik.txt zawartość:

^XA~TA000~JSN^LT0^MNW^MTT^PON^PMN^LH0,0^JMA^PR5,5~SD15^JUS^LRN^CI0^XZ
^XA
^MMT
^LL0203
^PW406
^LS0
^BY3,2,81^FT64,209^BEN,,Y,N
^FD[symbol]^FS
^FT12,89^A0N,25,28^FH^FD[indeks]^FS
^FT117,121^A0N,25,36^FH^FD[nrseryjny]^FS
^FO4,1^GB375,50,50^FS
^FT4,41^A0N,42,60^FR^FH^FDPrzykladowa firma^FS
^PQ1,0,1,Y^XZ

 

uwaga, może być w tym pliku również zwykły tekst próbny

wysyłamy zawartość pliku do drukarki (z konsoli wykonujemy ):

copy plik.txt  \\127.0.0.1\zebra

jeśli drukarka wydrukuje etykietę to poierwszy etap instalacji został zakończony

II) iNSTALACJA ACTIVEX  PO STRONIE ELABORO

 

1) Uruchomić Internet Explorer, następnie wejść do:

Narzędzia -> Opcje -> Zabezpieczenie -> Zaufane witryny -> Witryny

Tam odznaczyć żadaj weryfikacji serwera po https dodać witrynę:

elaboro.pl ( lub dodać adres serwera na którym uruchomiony jest program )

lub domenę programu dla demo np. demo.elaboro.pl

2) mając zaznaczone zaufane witryny wchodzimy w poziom niestandardowy i we wszystkich pozycjach gdzie występuje activx właczamy opcje włacz, przykład w załączonym filmie.

 

aby przetestować działania ActiveX nalezy wejść:

menu -> konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Stałe tabele -> Środki trwałe i wyposażenie -> drukarka kodów kreskowych zebra -> wydruk próbny

 

aby drukować na drukarce sieciowej nalezy podać adres ip drukarki sieciowe, np. jesli drukarka została uruchomiona pod adresem 10.2.0.1 nalezy wpisac w polu:

Scieżka do sieciowego adres  \\10.2.0.1\zebra

 

Ustawienie drukarki Zebra , do wydruków przez sieć - ustawienie alternatywne

 

W przypadku gdy wydruk bezpośrednio do portu sieciowego nei działa istnieje możliwość konfiguracji alternatywnej, poprzez mapowania nazw w windowsie.

1. Do jednego z komputerów drukarka podłączona jest przez USB i udostępniona jako zasób sieciowy \\ip lub host\zebra tak aby ActiveX z elaboro zadziałał
2. W konfiguracji Elaboro wpisany jest zasób sieciowy \\127.0.0.1\zebra tak aby wydruki mogły być wysyłane niezależnie z którego komputera chcemy.
3. Na wszystkich pozostałych stanowiskach zainstalowałem drukarkę lokalnie i zmieniłem we właściwościach port wydruku na LPT2.
4. Na wszystkich komputerach dodałem poprzez net use przekierowanie portu LPT2 na zasób sieciowy \\ip komputera z drukarką podłączoną po USB\zebra

net use LPT2 \\10.2.1.174\zebra

5. Utworzyłem skrypt .bat c:/drukarka/drukarka.bat i wyrzuciłem skrót na pulpit o nazwie „Aktywator drukarki kodów”.

Zawartość skryptu:

net use LPT2 /delete
net use LPT2 \\10.2.1.174\zebra

Celem utworzenia skryptu jest ponowne otwarcie połączenia przemapowania portu LPT2 na zasób sieciowy \\10.2.1.174\zebra.

Dziwna kombinacja ale działa niezawodnie.