2 - Struktura Magazynu

Menu -> Magazyn -> Struktura towarów

Struktura towarów pozwala na tworzenie, edytowanie, usuwanie drzewa kategorii asortymentu magazynu.

Aby móc w jak najlepszy, a zaraz najszybszy sposób odnaleźć towar w magazynie, Struktura towarów (drzewo) została podzielona na:

Kategoria – Grupa – Podgrupa – Indeks

Np.:
Materiały Budowlane – Dachy i Kominy – Pokrycia Dachowe – Dachówka Ceramiczna

Tworzenie struktury odbywa się za pomocą zielonego kółka z białym krzyżykiem w środku (Dodaj). Usuwanie wpisu, za pomocą czerwonego krzyżyka (Usuń), natomiast edycja istniejącego wpisu za pomocą obrazka kartki z ołówkiem (Edytuj).
 

Proces tworzenia odbywa się w kolejności od: Kategoria – Grupa – Podgrupa – Indeks.

Usuwanie natomiast na odwrót: Indeks – Podgrupa – Grupa – Kategoria.
Te same funkcje są do dyspozycji w pasku szybkiej nawigacji na górze ekranu.
 

AttachmentSize
Screenshot.png290.37 KB

Dodanie nowego towaru

Dodawanie nowego indeksu w magazynie może odbywać się na wiele, różnych sposobów.

1. Dodanie nowego indeksu za pomocą przycisku „Dodaj nowy towar” z Menu Magazyn.

 

Wybieramy utworzoną wcześniej Kategorię, Grupę oraz Podgrupę (z tego poziomu możemy również stworzyć nową lokalizację towaru – przycisk „plus” po prawej stronie listy rozwijanej), w której miałby znajdowad się nowy towar, a następnie opisujemy odpowiednio indeks produktu oraz jego cechy.

2. Dodawanie nowego indeksu z poziomu przeglądania Zawartości Magazynu

 

Za pomocą lewego menu wskazujemy miejsce, w którym chcemy stworzyd nowy indeks, następnie naciskamy przycisk (Dodaj nowy towar) z paska szybkiej nawigacji na górze ekranu i przechodzimy do punktu 1., w którym opisujemy już sam indeks.

3. Dodawanie nowego indeksu z poziomu tworzenia Struktury Towarów

Dodawanie nowego indeksu jest również możliwe w momencie tworzenia struktury towarów w kolejności: Kategoria – Grupa – Podgrupa – Indeks

 

 

AttachmentSize
Zrzut ekranu-1.png212.02 KB
Zrzut ekranu-2.png278.6 KB

Zmiana miejsca podgrupy, w strukturze magazynu

Istnieje możliwość zmieny położenia podgrupy w strukturze magazynu poprzez:

Menu -> Magazyn -> Struktura magazynu -> Wybór podgrupy

należy wcisnąć ikonkę "kartka z ołówkiem" obok zielonego plusa

(gdyby nie było ikony, proszę sprawdzić prawa - być może dany użytkownik nie ma możliwości zmiany)

AttachmentSize
Zrzut ekranu-2.png238.48 KB

Zmiana miejsca indeksu, w strukturze magazynu

Istnieje możliwość zmieny położenia indeksu w strukturze magazynu poprzez:

Menu -> Magazyn -> Struktura magazynu -> wybór indeksu

należy wcisnąć ikonkę "kartka z ołówkiem" obok zielonego plusa

(gdyby nie było ikony, proszę sprawdzić prawa - być może dany użytkownik nie ma możliwości zmiany)

AttachmentSize
Zrzut ekranu-1.png315.4 KB

Prawa do edycji struktury magazynu

p_struktura_dodaj

p_struktura_edycja

p_struktura_usun

p_zawartosc

p_zmiana_indeksu

p_zmiana_gr_tow

p_zmiana_nazwy_indeksu

p_dodaj_nowy_towar

p_kasuj_tow

p_zmiana_pkwiu